POINT-studiedag 17 april in Rotterdam

boeken

POINT is het netwerk voor psychosociaal werkenden bij vruchtbaarheidsproblematiek. Op 17 april staat "De patiënt centraal".  Een gevarieerd programma met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen binnen de psychosociale zorg voor paren met vruchtbaarheidsproblemen.

Met als thema “De patiënt centraal” komen onderwerpen als patiëntgerichtheid, zelfhulpgids ongewenste kinderloosheid, de winst van verlies, verstandelijke beperking en kinderwens, digicoach en kanker en fertiliteit aan bod.

Plenaire sessies, workshops en intervisiebijeenkomsten wisselen elkaar af voor een goede mix van achtergrondinformatie en de dagelijkse praktijk.

Meer info