Overtijdbehandeling via huisarts

minister Schippers
27/01/2017 -
Categorie: Abortus

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers (VWS) ermee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen. In de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt daarvoor een op de huisarts toegespitste vergunning opgenomen.

Fiom reageerde al eerder op het voorstel, dat minister Schippers in juni 2016 deed. Directeur-bestuurder Ellen Giepmans (Fiom) reageerde toentertijd: ‘Huisartsen kunnen een meerwaarde hebben voor vrouwen die ongepland of ongewenst zwanger zijn. Ze spelen een rol als hulpverlener en indien nodig als verwijzer. Het is belangrijk dat de huisarts over de juiste kennis bezit en alert is op twijfel bij de vrouw. Zodat er geen overhaaste beslissingen worden genomen. Om een goed en weloverwogen besluit te kunnen nemen, is het van belang dat de zwangere vrouw goed geïnformeerd is en zicht heeft op haar eigen waarden en mogelijkheden. Het is gebleken uit onze hulpverlening rond abortusverwerking, dat als er overhaast of niet weloverwogen gekozen is, vrouwen meer last kunnen houden van hun abortus.'

De volledige reactie van Fiom op de verkrijgbaarheid van de abortuspil via de huisarts is hier te lezen.

Meer weten

Eerdere reactie Fiom
Kenniscollectie Fiom: abortus
Rijksoverheid - Belangrijke rol voor huisarts bij overtijdbehandeling
Kamerstukken
Wijziging van de wet afbreking zwangerschap
Voorstel van wet
Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport
Memorie van toelichting
Raad van State

Samenvatting advies: wijziging van de Wet afbreking zwangerschap