Opstellen richtlijn voor counseling donorconceptie dringend nodig

foto proefschrift Marja Visser nieuwsbericht Fiom

Promotie Marja Visser

Er is meer eenheid nodig in het counselingbeleid van fertiliteitsklinieken op het gebied van gameetdonatie. Daarnaast moeten counselors beter toegerust worden. Tot die conclusies komt Marja Visser die deze week promoveerde met haar proefschrift 'Psychosociale counseling bij behandeling met donorsperma'. Marja onderzocht daarvoor ervaringen en behoeften van ouders, spermadonoren en donorkinderen. Als rode draad in het proefschrift komt de behoefte en het belang van openheid bij de betrokkenen naar voren.

Marja Visser is counselor en onderzoeker bij het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (AMC). Naast literatuuronderzoek nam Visser interviews af bij betrokkenen en counselors. Donoren gaven daarbij aan dat ze graag counseling zouden willen in het toekomstig contact met hun donorkinderen. Donorkinderen noemden dat counselors het met hun ouders moeten hebben over openheid.

Richtlijn 

Tijdens de promotie beantwoordde Marja vragen van vijf opponenten. Ze gaf daarbij aan dat het frappant is dat er nog geen richtlijn voor counseling op dit thema bestaat.
Marja Visser proefschrift nieuwsbericht FiomZeker gezien de lange geschiedenis die er al is met de behandeling met donorsperma. Het blijkt dat counselors die wensouders begeleiden bij gameetdonatie, veelal zelf hun kennis bij elkaar sprokkelen. Een specifieke opleiding op dit terrein bestaat niet. Daarnaast is het zo dat niet alle klinieken counseling aanbieden in het geval van spermadonatie. 

Good practice

Marja pleit in haar proefschrift voor evidence-based richtlijnen voor de psychosociale counseling van donoren, donorkinderen en (wens)ouders. Tijdens de verdediging kwam naar voren dat je eerst kunt komen tot richtlijnen op basis van ‘good practice’ die, na meer kwantitatief onderzoek, evidence-based worden. Opgemerkt daarbij werd dat goed gebruik kan worden gemaakt van ervaringen en adviezen uit de klinische praktijk. Daarnaast pleit Visser voor een landelijk informatiepunt voor en over donorconceptie, waar ook hulpverleningsmogelijkheden gebundeld worden. Ook moeten er evidence-based trainingsprogramma’s komen en meer onderzoek naar niet-genetisch ouderschap.  

Behoeftes duidelijk maken 

Fiom feliciteert Marja Visser met haar promotie. Het is goed dat haar proefschrift de behoefte aan counselingsmogelijkheden duidelijk maakt. Het is belangrijk dat deze behoefte ook erkend wordt in beleidsplannen. We zijn het met haar eens dat het belangrijk is dat de specifieke kennis en ervaring op het gebied van donorconceptie in Nederland worden gebundeld. We geven hier vanuit onze expertise in de contacten met en de begeleiding van donoren, donorkinderen en (wens)ouders graag onze medewerking aan. Vanuit hier kan ook gezamenlijk nagedacht worden over de invulling van een specifieke opleiding voor counselors.

Onze ervaring is dat er momenteel sprake is van voortdurende en snelle ontwikkelingen in het veld, met name op het terrein van zoeken en ontmoeten, waar we snel op willen inspelen. Op dit moment zouden evidence-based werkwijzen snel ingehaald kunnen worden door de praktijk. Practice-based kunnen we echter al tot goede gezamenlijke eerste richtlijnen komen.

Meer weten