Oproep: interviews met Koreaans geadopteerden en adoptieouders

vlag-korea-geadopteerden-interviews-fiom
28/06/2018 -
Categorie: Geadopteerd

Fiom is benaderd door onderzoekers verbonden aan het Zuid-Koreaanse Ministerie voor Gezondheid en Welzijn. De Koreaanse overheid wil graag onderzoek doen onder Koreaans geadopteerden in Europa. Doel van het onderzoek is de behoefte aan nazorg van adoptieouders en Koreaans geadopteerden in Europa in kaart te brengen. De uitkomst van het onderzoek zal gebruikt worden om een nieuw adoptienazorg-programma op te zetten. Naast Nederland, zal ook onderzoek worden gedaan in Noorwegen en Zweden. De onderzoekers zijn op 12 en 13 juli in Nederland. 

De onderzoekers hebben Fiom benaderd omdat wij de Nederlandse vertegenwoordiger zijn van International Social Service (ISS). Zij willen graag met een groepje ouders van minderjarige Koreaans geadopteerden om tafel. Onderwerp van gesprek zal zijn: 

  • de specifieke opvoedsituatie van een adoptiekind afkomstig uit Korea 
  • ervaringen met adoptienazorg en Koreaanse culturele programma’s
  • behoefte aan specifieke diensten voor Koreaans geadopteerden en hun familie per levensfase

Met de tieners zullen individuele interviews worden afgenomen. Aan de orde komt: 

  • de ervaring van het opgroeien als Koreaans adoptiekind in Nederland 
  • ervaring met nazorg 
  • overige behoefte aan diensten van de Koreaanse overheid (culturele programma’s, activiteiten voor Koreaans geadopteerden en meer)

Verschillende adoptieouders en geadopteerden hebben zich inmiddels aangemeld maar aanvulling is welkom. 

Tevens zijn wij nog op zoek naar iemand die kan tolken van het Koreaans naar het Nederlands en andersom en tegen een kleine vergoeding kan meewerken. 

Bij interesse graag contact opnemen met Simone van den Berg via telefoonnummer 088-1264900 of via e-mail iss@fiom.nl