Opnieuw baby opgevangen door stichting Beschermde Wieg

vondelingenkamer
20/09/2016 -

Vandaag werd bekend dat er voor de tweede keer een baby is opgevangen door stichting Beschermde Wieg, initiatiefnemer van de vondelingenkamers. Een hoogzwangere vrouw heeft de noodlijn van de stichting gebeld. De stichting heeft de vrouw geholpen om anoniem, met behulp van een verloskundige, te bevallen. De baby is inmiddels ondergebracht bij een pleeggezin. De moeder heeft naar zeggen haar gegevens achtergelaten in een gesloten envelop. Die ligt bij een notaris. Als het kind 16 jaar is, mag het de gegevens opvragen.

Ellen Giepmans, directeur-bestuurder van Fiom geeft een reactie op deze gebeurtenis. 'Fiom is blij dat de zwangere vrouw in nood hulp heeft gezocht en gevonden. Ook vinden we het positief dat de moeder haar gegevens heeft achtergelaten, zodat het kind later kan weten van wie het afstamt en eventueel in contact kan komen met de moeder. Uit onze ervaring met zoekacties naar familie blijkt hoe belangrijk dat is voor iemand. Daarom is het een geluk dat de moeder haar kind niet anoniem heeft achtergelaten in de vondelingenkamer, maar zich bekend heeft gemaakt bij de stichting.'

De vraag is nu wat de vervolgstappen worden. Giepmans: 'Fiom vindt het in ieder geval belangrijk dat de moeder deskundige hulp krijgt. Ze heeft een heftige gebeurtenis meegemaakt, verkeert misschien in een moeilijke situatie en heeft hulp nodig om een uiteindelijke keuze te kunnen maken. De gangbare procedure zou zijn dat de vrouw hierbij begeleiding krijgt van gespecialiseerde organisaties zoals Fiom, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg Nederland. Zij werken via een gezamenlijk ‘afstandsprotocol’.’

Procedure Afstand ter Adoptie

Een moeder die overweegt haar kind af te staan heeft een bedenktijd van drie maanden. De baby verblijft dan in een tijdelijk pleeggezin. In deze periode heeft de moeder (en de vader, als hij erbij betrokken is) de tijd om een keuze te maken. Als ze dat wil kan ze haar kind zien in overleg met het pleeggezin. Fiom begeleidt de vrouw in deze periode, vanuit haar jarenlange ervaring met alle kanten van afstand en adoptie. Zij helpt de vrouw om haar gevoelens en gedachtes op een rij te zetten. Zij licht de vrouw in over de verschillende mogelijkheden die er zijn en over de gevolgen van elke keuze, voor ouder en kind. Na de drie maanden maakt de vrouw haar uiteindelijke besluit.

In Nederland overwegen jaarlijks zo'n 80 vrouwen om afstand te doen van hun kind. Uiteindelijk kiezen gemiddeld ongeveer 20 vrouwen er ook echt voor om het kind af te staan, na de bedenktijd. De overige vrouwen kiezen voor een alternatief, zoals langdurige pleegzorg of gaan toch zelf voor het kind zorgen. Giepmans: 'Vaak merken we dat als de grootste paniek na de bevalling voorbij is en vrouwen rustig verschillende opties kunnen overwegen, ze zich toch bedenken. Graag helpen wij ook deze vrouw bij het maken van een uiteindelijke keuze. Voor ons is daarbij het belangrijkst dat ze een eigen, weloverwogen beslissing kan maken'.

Rondetafelgesprek vondelingenkamer

Op 28 september organiseert de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een rondetafelgesprek over de vondelingenkamer. Hierin zullen verschillende partijen hun visie aan Kamerleden geven. Ook Fiom is daarbij van de partij. Fiom pleit voor een campagne om meer bekendheid te geven aan de bestaande hulp en de mogelijkheden die er zijn. Zo kunnen ongewenst zwangere vrouwen in nood onder geheimhouding in een ziekenhuis bevallen. Ook pleit Fiom er voor om 'onder pseudoniem bevallen' wettelijk mogelijk te maken. De vrouw bevalt dan in het geheim in het ziekenhuis, en er komt een pseudoniem op de geboorteakte. Haar persoonsgegevens worden in een afgeschermde omgeving bewaard.

Meer informatie over anoniem bevallen, onder geheimhouding bevallen en onder pseudoniem bevallen? Bekijk onze factsheet (PDF).

Meer informatie over de voors en tegens van de vondelingenkamer.