Openhartige gesprekken leiden tot verbeteringen in dienstverlening

Iedereen heeft recht om te weten van wie hij of zij afstamt. Vanuit deze overtuiging helpt Fiom bij de zoektocht naar biologische familie en begeleiden we in het proces daaromheen. Om onze begeleiding en kennisdeling zo goed mogelijk te laten aansluiten op de veranderende wensen en behoeften van onze doelgroepen is Fiom in gesprek gegaan met donorkinderen, geadopteerden, samenwerkingspartners en belangenorganisaties.

We hebben de afgelopen maanden een flink aantal donorkinderen en geadopteerden gesproken om hun behoeften te peilen en (eventuele) pijnpunten op te halen rondom de zoektocht naar biologische familie. Ook hebben we onze eigen ideeën voor verbetering van onze dienstverlening getoetst en vervolgens aangescherpt op basis van alle feedback. We hebben het erg gewaardeerd dat iedereen zo open het gesprek aan is gegaan. Ze gaven resultaat waar Fiom verder mee kan.

En dat resultaat mag er zijn

Binnen de doelgroep geadopteerden en donorkinderen hebben we, tijdens de gesprekken, een enorme diversiteit gezien. Verschillen in achtergronden, verschillen in intensiteit van beleving, verschillen in behoeften. Maar ook verschillen in de mate van impact die het ‘geadopteerd of donorkind zijn’ heeft en de keuzes die van daaruit gemaakt worden. Naast die verschillen hebben we een duidelijke gemene deler gezien. Die vormt de basis voor een aantal concrete verbeteringen in onze dienstverlening, namelijk: 

  • Uitbreiding van ons kennis- en informatieaanbod naar de meest gebruikte DNA zoekmethoden zodat cliënten zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.  
  • Cliënten proactief op de hoogte houden van hun status in de wachttijd. “Alleen bericht als er nieuws is” sluit niet aan bij de behoeften van onze doelgroep, dus dat gaan we veranderen met statusupdates.  
  • Het opzetten van een samenwerking met ervaringsdeskundigen als onderdeel van onze dienstverlening. Omdat voor onze doelgroep herkenning bij lotgenoten waardevol is, naast professionele hulp. 

De resultaten zullen gefaseerd geïmplementeerd worden. Fiom heeft er alle vertrouwen in dat we hiermee goede stappen zetten voor een verbeterde dienstverlening. Uiteraard delen we de stappen in het ontwikkelproces en hopen dat cliënten en belangstellenden deze als positief ervaren. 

Fiom pleit voor gratis inschrijving voor donorkinderen

Het is onze missie om mensen bij elkaar te brengen. Naast de verbeterde dienstverlening pleit Fiom ervoor dat het voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk moet zijn om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie.  

Door een tegemoetkoming van het ministerie van VWS kunnen donoren zich inmiddels gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Voor donorkinderen brengt inschrijven in de databank helaas nog steeds kosten met zich mee. Dit inschrijfbedrag vormt voor donorkinderen een hoge drempel en wordt als onrechtvaardig ervaren.   

Fiom is van mening dat ieder kind recht heeft op zijn afstammingsgegevens. Ook donorkinderen, die niets aan deze situatie kunnen doen maar wel opgezadeld worden met de kosten. We streven ernaar zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Fiom pleit daarom, samen met andere belangenorganisaties, voor gratis inschrijving voor iedereen. Dit zorgt er zowel voor donoren als voor donorkinderen voor dat er een sluitend systeem ontstaat voor de Nederlandse situatie.

Meer weten