Opdringen van een mening over abortus is ongepast en vergroot het taboe

Eline Dalmijn, projectmanager Fiom
11/11/2019 -

Abortus is en blijft een bewogen onderwerp. Aan de ene kant is er de pro-choice beweging die zich hard maakt voor keuzevrijheid bij een ongewenste zwangerschap van vrouwen in heel Europa. Terwijl aan de andere kant de pro-life aanhangers zich fel uitspreken tegen abortus.

Opinie 
​Door: Eline Dalmijn, Programma manager ongewenste zwangerschap - Fiom

Alles is geoorloofd in de strijd tegen abortus

Het verschil in overtuiging tussen pro-life en pro-choice mag duidelijk zijn. Naast het inhoudelijk verschil is er echter ook een groot verschil in hoe het standpunt wordt uitgedragen. Pro-choice heeft respect voor ieders eigen keuze en mening, pro-life dringt hun mening ongevraagd aan iedereen op. Het is hun missie om de wereld ervan te overtuigen dat abortus slecht is en voorkomen moet worden. In hun strijd tegen abortus, wordt gekleurde en soms zelfs onjuiste informatie ingezet om mensen van het pro-life standpunt te overtuigen. Zowel over de abortusbehandelingen zelf maar ook over de artsen die deze uitvoeren. Zo staan pro-life aanhangers bij abortusklinieken om vrouwen aan te spreken die daar naar binnen gaan. Ze proberen hen op de drempel van de kliniek er nog van te overtuigen geen abortus te laten doen. Ook het brede publiek wordt ongevraagd de pro-life mening opgedrongen; zo krijgen alle huishoudens deze week een anti-abortus folder in de brievenbus en wordt in enkele Nederlandse bioscopen vanaf volgende week een pro-life film vertoond waarin misleidende informatie wordt gegeven over de procedure bij een abortus.  

Pro-choice is geen pro-abortus

Wat pro-life wil bereiken is dat er minder en het liefst geen abortussen meer worden uitgevoerd. Pro-choice wordt hierin vaak weggezet als pro-abortus. Dit klopt echter niet, abortus is enkel één van de keuzemogelijkheden die een ongewenst zwangere vrouw heeft. Het hebben van een keuze maakt niet dat vrouwen die onbedoeld zwanger zijn ook meteen kiezen voor een abortus. Bij Fiom horen we van onbedoeld zwangere vrouwen dat juist het feit dat zij een keuze hebben, de ergste paniek wegneemt. Het hebben van opties brengt de rust om goed na te denken en tot een keuze te komen die het beste bij hen past. Van de onbedoeld zwangere vrouwen die in 2018 een keuzehulp gesprek heeft gehad binnen het landelijk netwerk keuzehulp, weten we dat na een eerste gesprek 23% gekozen heeft voor abortus, 25% voor het uitdragen van de zwangerschap en de overige 52% meer tijd neemt om tot een keuze te komen. (bron: Registratie keuzehulpgesprekken landelijke netwerk 2018) 

Veel aandacht voor het keuzeproces

Ook in de abortusklinieken zien ze hoe belangrijk het is dat onbedoeld zwangere vrouwen de keuze hebben. Vrouwen komen er niet om onbewogen een abortus te ondergaan. Hier gaat een heel keuzeproces aan vooraf, waar vooral ook correcte informatie over de optie abortus van belang is om tot een weloverwogen keuze te komen.

Dat naast goede zorg, vooral ook de weloverwogen keuze centraal staat, zien we ook terug in de werkwijze bij abortuskliniek Vrouwen Medisch Centrum in Den Bosch. Een werkwijze die overigens ook in andere klinieken wordt gehanteerd.

Bij het maken van een afspraak voor een consult of behandeling wordt al informatie gegeven en ook verwezen naar de website waar de vrouw aanvullende informatie kan vinden.
Eenmaal in de kliniek vindt er een besluitvormingsgesprek plaats met een gespecialiseerde verpleegkundige. Indien blijkt dat de vrouw een abortus wil worden de verschillende behandelmogelijkheden besproken. Als zij er (nog) niet uit is of twijfels heeft, werken we nauw samen met Fiom, waar een keuzehulpgesprek kan plaatsvinden.
Na de behandeling wordt er altijd een nazorg traject aangeboden waarin naast medische nazorg, ook aandacht is voor anticonceptie en verwerking
– Sandra Kroeze, directeur Vrouwen Medisch Centrum.

Het taboe rondom abortus wordt vergroot 

In de praktijk zorgt het opdringen van het anti-abortusstandpunt ervoor dat het taboe rondom abortus vergroot wordt. Doordat abortus als ‘moord’ wordt weggezet wordt er alleen maar minder over gesproken. Van vrouwen die een abortus hebben meegemaakt, horen we terug dat zij geen spijt hebben van hun keuze maar dat zij door de negatieve meningen over abortus wel last hebben van gevoelens van schaamte. Ze voelen zich alleen omdat zij er niet over durven te praten, bang voor de harde mening en veroordeling van anderen.

Luisteren, niet schreeuwen

Iedereen heeft het recht om zelf een mening te vormen over abortus. Of dit nu pro-life, pro-choice of ergens daar tussenin is. Hierin zijn geen goede of foute meningen. Kom uit voor je mening en bespreek deze met anderen. Maar laten we vooral meer naar elkaar luisteren zonder meteen je eigen mening op te dringen. Dat is voor iedereen, en vooral voor de onbedoeld zwangere vrouwen, een stuk prettiger. 

Meer informatie