Ook Dick Swaab schaart zich achter recht op afstamming

dick swaab recht op afstamming

Zoon van oud-fertiliteitsarts geeft verklaring af 

Dick Swaab, gerenommeerd hersenonderzoeker en zoon van oud-fertiliteitsarts dr. Leo Swaab, heeft in een verklaring aangegeven sympathie te hebben voor de zoektocht van donorkinderen naar hun donor. Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw heeft zijn vader veel echtparen geholpen met het vervullen van hun kinderwens door de toepassing van kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID). ‘Het is duidelijk dat vroeger niet werd stil gestaan bij de latere mogelijke behoefte van KID-kinderen om hun biologische vader te kennen’, aldus Dick Swaab. ‘Ik begrijp hun wens en ik heb sympathie voor hun zoektocht’.

Gisteren verscheen Ester de Lau, donorkind die verwekt is in de kliniek van Swaab, in de uitzending van Spoorloos. Naast de (eerdere) oproep om haar donorvader te vinden, kwamen de uitkomsten van haar ondernomen zoektocht - waarbij ze een tweetal halfzussen vond - ter sprake. Tevens plaatste het programma de verklaring van Swaab op hun site.

Pioniers

KID is de oudste vruchtbaarheidsbehandeling. In de jaren 50 starten in Nederland een paar pioniers, waaronder Levi en Swaab (de vader van), met deze behandeling om zo kinderloze echtparen te helpen. Dit alles met als voorwaarde dat niemand het mocht weten. In de begintijd werd KID gezien als ‘koud overspel’. Het was een schande en druiste in tegen het geloof. 
Inmiddels worden al meer dan een halve eeuw vrouwen in Nederland geholpen om zwanger te worden met hulp van donorsperma. Aanvankelijk vooral een medische aangelegenheid (de spermadonor als verstrekker van zaadcellen). Pas sinds het opheffen van de anonimiteit in veel landen, waaronder in Nederland (in 2004), is meer aandacht gekomen voor de positie van de spermadonor en het daaruit voortgekomen kind. 

Recht op afstamming 

Als Fiom weten we als geen ander dat het recht om te weten waar je vandaan komt, zeer belangrijk is voor donorkinderen. Fiom is dan ook zeer verheugd dat een gerenommeerd wetenschapper als Swaab (en zoon van) heeft aangegeven zich achter deze boodschap te scharen. 
Eerder dit jaar, in juni 2017, kondigde oud-minister Schippers aan dat alle donoren (van voor 2004) zich gratis mogen inschrijven in onze Fiom KID-DNA Databank, een databank waar - op basis van DNA - donorkinderen gematcht worden aan hun donor. Daarnaast ging Schippers voortvarend aan de slag met een actieplan, waar de actiepunten momenteel van worden aangepakt. ‘Je ziet hoe belangrijk het voor deze jongeren en volwassenen is te weten wie de donor is en of er bijvoorbeeld halfbroer of -zussen zijn. Ik begrijp die wens en wil daar graag in ondersteunen’, zei de oud-minister daar toentertijd over.

KID-DNA Databank

De Fiom KID-DNA Databank is eind 2010, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen opgericht. Het primaire doel van de Databank is donorkinderen, die voor juni 2004 zijn verwekt, en hun veelal anonieme donoren met elkaar in contact te brengen. Het CWZ verzorgt de DNA-matching in haar laboratorium. Fiom zorgt voor de communicatie, biedt begeleiding bij de voorbereiding naar en de eventuele ontmoeting tussen donor en donorkind en verzorgt de administratieve afhandeling. In totaal staan inmiddels 468 donoren in onze Databank ingeschreven, 57 van hen zijn inmiddels gematcht met één of meerdere donorkinderen en 137 donorkinderen zijn gematcht met hun donor. Hun aantal groeit en we hopen dat dit blijft stijgen. 

Contact - inschrijving voor donoren (van voor 2004) gratis

Donoren die zich door de oproep van Swaab aangetrokken voelen, mogen altijd contact opnemen met Fiom voor meer informatie (088 - 126 4900 of via info@fiom.nl). Ook kunnen ze, indien gewenst, in contact komen met andere (reeds ingeschreven) donoren en/of zich gratis inschrijven in onze Databank

Internationale DNA-databanken

Donorkinderen die vooral op zoek zijn naar andere verwanten en halfsiblings, kunnen contact opnemen met de Donor Detectives. Dit is een organisatie waar ervaringsdeskundigen donorkinderen ondersteunen en helpen bij hun zoektocht naar (biologische) familie. Zij ondernemen hun zoektocht middels internationale dna-databanken. Oorspronkelijk zijn deze databanken opgericht voor genealogisch stamboomonderzoek. Maar ze blijken, mede door het grote aantal ingeschreven personen, het neveneffect te hebben dat biologische familie gevonden kan worden. Er zijn in het afgelopen half jaar op deze manier al vele matches tot stand gekomen. Daarnaast bestaat stichting Donorkind, die opkomt op voor de belangen en rechten van donorkinderen. Zij richten zich met name op lotgenotencontact middels ontmoetingen en (besloten) Facebookgroepen.

Meer informatie

-    Terugkijken Spoorloos uitzending (18-12-2017) + oproep Ester de Lau (op site Spoorloos)
-    'Verklaring Dick Swaab' (site Ester de Lau)
-    Stichting Donorkind 'Zoon pionier sympathiseert met zoektocht donorkinderen'
-    Donor Detectives 'Verklaring Dick Swaab'
-    Fiom KID-DNA Databank
-    Nieuwsbericht: Goede daad minister Schippers: gratis inschrijving donoren in KID-DNA Databank