Onze nieuwe website is online!

30/06/2014 -

De nieuwe Fiom-website is online! Achter de schermen hebben we hier het afgelopen jaar hard aan gewerkt.

Wij bieden informatie en hulp bij vraagstukken rondom ongewenste zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen van je kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpen we mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland en beheren we de unieke Fiom KID-DNA Databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt.

Uitgangspunten voor de nieuwe website waren:

  • Fiom transformeert van hulpverleningsorganisatie naar specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.
  • Onze doelgroepen moeten de informatie die zij zoeken snel en eenvoudig kunnen vinden.
  • Onze doelgroepen kunnen online meer zelf doen en snel contact leggen met deskundigen van Fiom.
  • Betere gebruiksvriendelijkheid, ook op tablet en smartphone.
  • Meer nadruk op het delen van onze kennis en expertise.
  • Betere herkenbaarheid van ons merk door aanpassingen in de huisstijl.

Onze opgedane kennis en ervaring stellen we beschikbaar via trainingen en advies, en via onze online kenniscollectie. Toegankelijk voor publiek, politiek en professionals die meer willen weten over onze thema’s of hier in de praktijk mee in aanraking komen.

We hebben ervoor gekozen om veel andere websites op te laten gaan in Fiom.nl. Zo is alle informatie en hulp over ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen snel, eenvoudig en op één plek te vinden.

Websites die zijn opgegaan in Fiom.nl:

Heb je vragen of opmerkingen over de nieuwe website? We horen het graag op info@fiom.nl.

De website is tot stand gekomen in samenwerking met Synetic. Synetic ondersteunt ons bij de ontwikkeling en implementatie van deze website.