Onrust over donor die mogelijk 150 kinderen verwekte in een vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek

Ieder kind heeft recht om te weten van wie hij of zij afstamt
26/11/2019 -

Een gepensioneerde kinderarts startte in 1972 in Oosterbeek een eigen vruchtbaarheidskliniek. In deze kliniek zijn in de jaren ’70 en ’80 met behulp van anonieme donoren honderden kinderen verwekt. Omdat er toen voor vruchtbaarheidsklinieken nog geen regelgeving was met betrekking tot het aantal nakomelingen, hebben sommige van deze anonieme donoren veelvuldig gedoneerd. Eén van deze donoren zou mogelijk voor 150 nakomelingen hebben gezorgd volgens onderzoek van de Gelderlander

Update 15 januari

Minister De Jonge heeft geantwoord op Kamervragen van de PvdA'ers Lilianne Ploumen en Attje Kuiken naar aanleiding van de publicatie in De Gelderlander, in november. De donorkliniek van de gepensioneerde arts in Oosterbeek was legaal, Er was in de jaren ’70 en ’80 simpelweg geen regelgeving voor. Door het ontbreken van de administratie is het niet mogelijk op basis daarvan te achterhalen welke donoren in de kliniek hebben gedoneerd. De enige weg voor donorkinderen die daar verwekt zijn om achter gegevens van de donor te komen is door in te schrijven bij een DNA Databank. 

Meer informatie over de Fiom KID-DNA Databank
Meer informatie over Internationale DNA-databanken

Werving donoren

De donoren waren voor het grootste deel afkomstig uit de directe omgeving van de arts. Zo vroeg hij patiënten van zijn huisartspraktijk en wierf hij donoren tijdens medische keuringen. Donoren droegen op deze manier bij aan de kinderwens van anderen.

Onrust onder donorkinderen

Via een Facebookgroep voor kinderen afkomstig uit de Oosterbeekse kliniek staan veel van de donorkinderen met elkaar in contact. Het nieuws van de afgelopen dagen zorgde voor veel onrust. Destijds werden wensouders vanuit heel Nederland doorverwezen naar deze kliniek. Omdat er geen administratie is bijgehouden en wensouders werden geadviseerd om donorkinderen niet te informeren over hoe zij zijn verwekt, is het niet mogelijk om te herleiden hoeveel kinderen er precies zijn verwekt en weten zij vaak niet van elkaars bestaan. Dit maakt de zoektocht van donorkinderen naar hun biologische vader en eventuele halfbroers en -zussen moeilijk. 

Hoe nu verder; wel of niet uit de anonimiteit?

Ieder kind heeft recht om te weten van wie hij of zij afstamt. Voor donorkinderen die zijn verwekt met behulp van een anonieme donor is dit recht niet vanzelfsprekend. Donoren die in de jaren '70 of '80 anoniem gedoneerd hebben bij de vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek of bij een andere kliniek in Nederland en die zichzelf graag bekend willen maken kunnen zichzelf gratis inschrijven bij de Fiom KID-DNA Databank. Anonieme donoren die er nog over twijfelen om zichzelf bekend te maken kunnen bij Fiom vrijblijvend in gesprek met een gespecialiseerd maatschappelijk werker om hun overwegingen om wel of niet uit de anonimiteit te treden en de betekenis hiervan te bespreken. Als daar behoefte aan is kan men contact opnemen met Fiom

Waarom maken donoren zich bekend?

Gelukkig besluiten steeds meer anonieme donoren zich bekend te maken door zich bijvoorbeeld in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Donoren hebben verschillende motieven om uit de anonimiteit te treden. Ongeveer de helft van de donoren geeft aan dat zij vinden dat donorkinderen recht hebben op informatie, de andere helft wil graag weten of er kinderen zijn verwekt en hoe het met hen gaat.

Gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank

De afgelopen dagen is in de media veel aandacht geweest voor de situatie bij de vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek. Media-aandacht heeft een positieve invloed op de bereidheid van donoren om zich bekend te maken. Het is dus van belang om het onderwerp blijvend onder de aandacht te brengen om de anonieme donoren te bereiken die zich nog niet bekend hebben gemaakt.

Verder kijken en luisteren

Verder lezen