Online keuzehulp biedt vrouwen steun bij hun keuze over ongewenste zwangerschap

ongewenst zwanger
31/05/2018 -

In oktober 2014 is de online keuzehulp ‘Zwanger, wat nu?’ met bijbehorende website online gegaan. Sindsdien hebben bijna 4.000 vrouwen gebruik gemaakt van deze keuzehulp bij een ongeplande zwangerschap. Heeft het hen geholpen om tot een keuze te komen? En hoe kijken zij later op hun gemaakte keuze terug? Lees hieronder wat de ervaring is van de gebruikers van de online keuzehulp ‘Zwanger, wat nu?’.

Resultaten onderzoek

Meer dan de helft van de gebruikers (54%) geeft aan dankzij ‘Zwanger, wat nu?’ een beter beeld te hebben gekregen van wat zij zelf belangrijk vindt. 44% voelt zich erdoor gesteund en 39% is erdoor aangezet meer na te denken over het nemen van een besluit over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. 

“De oefeningen en vragenlijsten van Fiom hebben mij enorm geholpen om alles op een rijtje te zetten. Heel mijn wereld stond op zijn kop. Door de oefeningen te maken en daarna weer terug te lezen kreeg ik meer helderheid in de chaos. Ik heb ook echt het gevoel dat ik doordacht mijn keuze heb gemaakt en heb dan ook geen spijt van mijn beslissing.” 

De uitkomsten sluiten goed aan bij de doelstellingen van ZWN: zicht krijgen op eigen wensen en behoeftes en goed geïnformeerd en weloverwogen een keuze kunnen maken. Dat laatste wordt nog eens bevestigd als we de gebruikers achteraf vragen waar ze zich bij het maken van de keuze door hebben laten leiden: 81% zegt zich (volledig) te laten leiden door de eigen afwegingen, gevoelens/emoties. Andere factoren die meespelen in de beslissing zijn o.a. praktische bezwaren (45%), advies van anderen (39%) en tijdsdruk (32%). 

“Ik vond het heel verhelderend voor mezelf om terug te zien wat mijn normen en waarden zijn bij een zwangerschap. Ik was vooral overweldigd door emoties en ondanks dat ik heel veel steun kreeg van mijn partner en een vriendin, konden zij niet voor mij beslissen. De online hulp heeft mij geholpen helder te krijgen wat ik dacht en voelde, zodat ik een goede keuze heb gemaakt.” 

Het onderdeel van ‘Zwanger, wat nu?’ waar men het meest aan heeft gehad is de online keuzehulp (54%), gevolgd door ervaringsverhalen (31%), informatie over de mogelijkheden (26%) en contact met hulpverlener (26%). Dit sluit aan bij de doelstellingen die we hebben met deze keuzehulp: aansluiten bij de vraag van de cliënt en niet meer hulp bieden dan nodig (stepped-care). Veel gebruikers hebben voldoende aan de informatie over alle mogelijkheden bij een ongeplande zwangerschap. Anderen vinden het fijn om (daarnaast) ervaringen van anderen te lezen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Zelf aan de slag

De online keuzehulp is bedoeld als een ‘doe-het-zelf’-module, dat wil zeggen dat je er voor jezelf mee aan de slag kunt, waar en wanneer je maar wilt. 87% van de gebruikers zou de online hulp aanbevelen. 

Wil je graag dat een gespecialiseerd hulpverlener met je mee kijkt en denkt, dan kan dat vanuit de module via een beveiligde omgeving, gratis en anoniem. Wij garanderen dat je binnen 24 uur (op werkdagen) een reactie krijgt.

Verhalen van anderen

Op de website van Fiom kun je verhalen lezen van vrouwen die met een ongeplande zwangerschap te maken kregen. De komende periode gaan we ervaringen van anderen beter toegankelijk maken. Ook hier is de vraag: hoe heeft de keuze voor hen uitgepakt? En wat voor tips of adviezen willen zij anderen meegeven die voor dezelfde keuze komen te staan? Houd onze site in de gaten of deel je eigen ervaringen met ons. 

Meer lezen