Onjuiste informatie in donorpaspoorten aan het licht door Fiom KID-DNA databank

04/08/2014 -
Categorie: KID-DNA Databank

Vanavond besteedt het programma ‘EenVandaag’ aandacht aan de afgifte van onjuiste donorpaspoorten in de jaren ’80 en ‘90. Door matches in de Fiom KID-DNA databank blijkt  dat de verstrekte informatie over de donor vaak niet klopt.

Tot 1 juni 2004 zijn in Nederland naar schatting  zo’n 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme zaaddonoren. Deze ‘KID-kinderen’ hebben niet of nauwelijks toegang tot hun afstammingsgegevens.

Om hen te helpen heeft Fiom in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis de Fiom KID-DNA-databank ontwikkeld. Deze DNA-databank biedt donorkinderen de mogelijkheid om donoren en (half)broers en –zussen op te sporen. Sinds de oprichting in december 2010 hebben ruim 660 personen een DNA-profiel laten maken. Dit heeft tot heden voor 67 matches gezorgd tussen donoren en hun donorkinderen en tussen donorkinderen onderling.

De uitzending van Eenvandaag

Door deze matches komen nu ook andere zaken aan het licht die niet blijken te kloppen. Zo blijkt informatie over de donor die door spermabanken of klinieken  door middel van donorpaspoorten of anderszins is verstrekt, vaak niet juist.

Hans van Hooff, projectleider bij Fiom:

‘Door de matches die we vinden, blijkt de verstrekte informatie over de donor in vele gevallen niet te kloppen. Zo is bij 24 van de 34 onderzochte personen die dachten volle broers of zussen te zijn (op basis van de informatie van klinieken of spermabanken), gebleken dat ze niet dezelfde donor hebben.’

Fiom weet hoe belangrijk het is om te weten van wie je afstamt. Van Hooff:

‘We hopen voor al deze mensen die verkeerde informatie hebben gekregen alsnog hun donor te kunnen vinden en roepen daarom alle donoren van vóór 2004 op zich in onze databank op te laten nemen’.

Interview op Radio 1 met Jeen van Beek, hulpverlener bij Fiom