Ongewenste zwangerschap en vondelingenkamers: Voorkom panieksituaties, bied vroegtijdig hulp

21/08/2014 -
Categorie: Vondelingen

Vandaag heeft de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming ( RSJ) advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het voornemen tot oprichting van een ‘vondelingenkamer’. Dit advies werd gepresenteerd in tv-programma Nieuwsuur, het item kan hier worden teruggekeken

Fiom onderschrijft het advies dat de vondelingenkamer geen toereikende oplossing is voor moeder en kind en dat daarom de oprichting van vondelingenkamers niet bevorderd moet worden. Vroegtijdige en laagdrempelige hulp aan zwangere vrouwen moet centraal staan.

Rineke van Kessel, directeur/bestuurder van Fiom:

‘Uiteraard vinden wij iedere vondeling, één teveel. We verwachten echter dat een vrouw in paniek, de vondelingenkamer niet zal bereiken. Vrouwen die wel in staat zijn bewust te handelen, kunnen kiezen voor een ‘geheime bevalling’ en haar kind (tijdelijk) in een pleeggezin te laten plaatsen of af te staan ter adoptie. Hiermee creëer je contactmomenten met moeder en kind om hulp te bieden en de mogelijkheid voor de moeder om op haar besluit terug te kunnen komen.Een kind dat bij een vondelingenkamer wordt afgegeven zal niet weten wie zijn biologische ouders zijn. En weten van wie je afstamt is een fundamenteel recht en tevens van essentieel belang voor het kind. Kinderen die niet weten van wie ze afstammen, hebben op latere leeftijd een grote kans op identiteitsproblemen. Daarnaast krijgt de moeder niet de medische - en andere zorg die zij nodig heeft. Ook de rechten van de biologische vader die wel voor zijn kind zou willen zorgen, worden hierdoor te niet gedaan’.

Uit Duits onderzoek1 blijkt dat de aanwezigheid van ‘Babyklappen’ niet leidt tot een afname van het aantal vondelingen buiten de luiken om. Ook blijkt dat de babykamer een aanzuigende werking kan hebben op het te vondeling leggen. Jaarlijks werden daar gemiddeld 100 baby’s in de luiken gelegd.

Uit Hongaars onderzoek2 blijkt dat 15 van de 16 baby’s door mannen in een babyluik zijn gelegd.

Het is daarmee niet duidelijk vanuit welke omstandigheden dit gebeurt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn eerwraak of van kinderen die uit seksueel misbruik geboren zijn.

Vrouw in paniek

Van Kessel vervolgt: ‘Vrouwen die hun kind te vondeling leggen, zijn in paniek. Ze bevinden zich na de bevalling in (psychische) nood en zien geen andere uitweg, vaak uit angst of door sociale druk. Maar de problemen van de vrouw zijn niet opgelost na het achterlaten van haar kind.

Fiom heeft meer dan tachtig jaar ervaring in de begeleiding van vrouwen die afstand doen van hun kind. We hebben gezien dat vrouwen allerlei psychische klachten kunnen krijgen die een leven lang kunnen doorwerken. Het is belangrijk dat de moeder al in een vroeg stadium van haar zwangerschap professionele hulp geboden krijgt. Als een vrouw op tijd hulp vindt, kan worden voorkomen dat zij in een panieksituatie terecht komt en haar kind te vondeling legt’.

Bevallen onder geheimhouding

Er is hulp beschikbaar voor zwangere vrouwen in nood, ook in situaties van seksueel misbruik en eerwraak. In Nederland is het mogelijk om onder geheimhouding te bevallen, waarna de vrouw het kind kan afstaan ter adoptie.

Van Kessel:

‘Net als de RSJ vinden wij dat de oplossing ligt in het investeren in bekendheid van deze bestaande mogelijkheden van hulp. Vrouwen kunnen in ieder geval bij ons terecht.’

Meer informatie

Bronnen

  1. Het DJI ( Deutsches Jugend Institut) heeft in 2011 in opdracht van het Bundes Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend een uitgebreid onderzoek verricht naar "Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland- Fallzahlen,Angebote, Kontexte. Internet: http://www.dji.de, ISBN 978-3-86379-054-7.
  2. University of Nottingham, ( Institute of Work,Health & Organisations), Child Abandonment and its prevention in Europe, Nottingham 2012, p29. ( Onderzoek in een Hongaars ziekenhuis wees uit dat 15 van de 16 kinderen door mannen in het babyluikje werden gelegd. "This has created doubt as to whether the decision is being made by someone against the mother`s wish. If this were the case, it would be a serious violation of the mother`s rights'( p.26-27).