Een ongewenste zwangerschap kan iedereen overkomen

Factsheet Ongewenste Zwangerschap 2016
22/11/2018 -

Over ongewenste zwangerschap wordt niet of nauwelijks openlijk gesproken. Maar jaarlijks worden tussen de 35.605 en 57.516 vrouwen (25-49 jaar) ongewenst zwanger en nog eens 14.554 tot 21.169 meisjes (12-24 jaar) is ooit ongewenst zwanger geweest. Om de cijfers met betrekking tot ongewenste zwangerschap beter in beeld te brengen heeft Fiom in samenwerking met Rutgers de factsheet Ongewenste Zwangerschap 2016 opgesteld. De factsheet maakt inzichtelijk hoeveel vrouwen per jaar ongewenst zwanger zijn, of er risicogroepen zijn, wat de vrouwen besluiten te doen en of zij gebruik maken van keuzehulp.  

Uit cijfers blijkt dat 1% van de meisjes ooit ongewenst zwanger is geweest en 2% van de vrouwen in het afgelopen jaar ongewenst zwanger was. Hierbij is de groep voor wie de zwangerschap eerst niet gewenst was, maar later wel, niet meegenomen. Tevens blijkt dat in de meeste gevallen een ongewenste zwangerschap ongewenst blijft. 

Conclusie

Een belangrijke conclusie uit analyse van de cijfers is dat een ongewenste zwangerschap voor komt bij alle vrouwen, ongeacht opleiding, religie of herkomst. Voor meisjes is daarentegen wel een aantal risicogroepen aan te wijzen, te weten meisjes met een Surinaamse achtergrond, gelovige meisjes en laagopgeleide meisjes. 

Keuzehulp 

Als een meisje of vrouw ontdekt dat ze ongewenst zwanger is kan zij voor keuzehulp aankloppen bij de huisarts, een verloskundige of zelfstandig hulp zoeken, bijvoorbeeld online via zwangerwatnu.nl. Daarnaast vindt in een abortuskliniek of een ziekenhuis counseling plaats vóór de abortus. Door de huisarts of via online kanalen komen ze vaak terecht bij partners van het landelijk netwerk keuzehulp.

In 2016 zochten 24.593 gebruikers online informatie op over keuzehulp op de Fiom website, maakten 887 vrouwen gebruik van de online keuzehulp module ‘Zwanger, wat nu?’ en zijn door het landelijk dekkend netwerk 685 face-to-face keuzehulpgesprekken gevoerd. 

Meer informatie