Onderzoek levert nieuwe inzichten tienerzwangerschap

19/01/2016 -
Categorie: Jong ouderschap

Nieuw kwalitatief onderzoek van Rutgers geeft inzicht in de levensverhalen van 46 meiden die voor hun 20e zwanger werden. In de analyse van de interviews komt naar voren wat er aan de zwangerschap vooraf gaat, hoe meiden de zwangerschap beleven, wat meespeelt in de keuze voor afbreken of uitdragen van de zwangerschap en wat bepaalt hoe hun leven daarna verloopt. Indrukwekkende verhalen, met veel aanknopingspunten voor preventie.

Het onderzoek, dat deel uitmaakt van een gezamenlijk project van Fiom, Rutgers en Soa Aids Nederland, bevestigt dat het gezinsklimaat een belangrijke rol speelt in het ontstaan van tienerzwangerschap. Veel van de meiden in dit onderzoek hebben te maken gehad met emotionele verwaarlozing, huiselijk geweld, scheidingen en uithuisplaatsing. Daarnaast blijkt het gehele functioneren van het meisje een belangrijke factor: weinig zelfvertrouwen/laag zelfbeeld, sociaal isolement, psychische problemen als gevolg van het meemaken van schokkende gebeurtenissen (pesten, vechtscheiding, overlijden ouder), en een vroege seksuele start.

De mate van beschadiging die sommige meiden oplopen in hun jeugd grijpt diep in op hun gevoel van eigenwaarde en hun weerbaarheid. Hun beschadigde hechting en het gevoel er niet toe te doen, werkt door op hun (seksuele) weerbaarheid naar jongens. De kwetsbaarheid en emotionele afhankelijkheid van de meiden in hun relatie met jongens is een andere cruciale factor in het ontstaan van de zwangerschap. Soms was er ook sprake van emotionele en fysieke mishandeling en seksuele dwang.

Het rapport maakt ook zichtbaar dat er veel problemen spelen rond anticonceptie. Er zijn meiden die de pil niet consequent geslikt hebben en ook niet goed wisten hoe belangrijk dit was, maar ook een groot aantal dat vertelt dat het door het slikken van antibiotica of door een combinatie van veel drank en overgeven kwam dat de pil niet goed werkte. Alternatieven voor de pil worden nog erg weinig aangereikt aan deze meiden. Bijna niemand heeft advies gekregen over welke soort anticonceptie het meest geschikt is. Ook na een abortus of bevalling krijgen meiden weinig begeleiding over anticonceptie.

Uit de interviews blijkt ook welke belemmeringen en gebrek aan ondersteuning de meiden hebben ervaren bij de verwerking van een abortus of het inrichten van hun leven als jonge moeder. Ook hier zou veel meer aandacht voor moeten zijn.

Download het rapport 'In een klap volwassen - Over tienerzwangerschap'