Onderzoek naar Interlandelijke Adopties in het verleden start op 1 mei

Geadopteerd-zoeken-familie-fiom
29/04/2019 -

Een onafhankelijke commissie zal onderzoek doen naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie. Onderwerp van onderzoek is tenminste de periode 1967 tot 1998 waarbij als startpunt in ieder geval de landen Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka worden genomen. 

De commissie wordt geleid door de heer mr. Tjibbe Joustra en bestaat verder uit de leden mevrouw prof. dr. Beatrice de Graaf en de heer mr. Bert-Jan Houtzagers. De commissie start de werkzaamheden op 1 mei a.s. en komt uiterlijk 1 oktober 2020 met haar rapport. 

 ‘Ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen die in onzekerheid verkeren over hun identiteit op zoek zijn naar antwoorden. De omstandigheden van hun adoptie destijds kunnen een stukje van de puzzel zijn. Daarom laat ik onderzoeken of er zich mogelijk misstanden hebben voorgedaan bij sommige adopties waar de Nederlandse overheid een rol bij heeft gespeeld. Ik doe een beroep op de meest ervaren en onafhankelijke onderzoekers die ons land kent zodat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd.’ zegt Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. 

De commissie richt een uitgebreid onderzoekssecretariaat in, kan specifieke onderzoeksopdrachten uitzetten bij wetenschappers, krijgt toegang tot alle informatie die aanwezig is bij de betrokken departementen en kan (voormalige) ambtenaren horen. Het secretariaat van de commissie verricht haar werkzaamheden buiten het ministerie van Justitie & Veiligheid. Naast de commissie en het secretariaat zal ook een externe begeleidingscommissie worden ingesteld met daarin experts en (ervarings)deskundigen. De commissie sluit het onderzoek af met een rapport dat wordt aangeboden aan de Minister voor Rechtsbescherming.

Meer lezen

Kamerbrief over Instellingsbesluit Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden
Minister geeft groen licht voor diepgaand onderzoek afstand en adoptie binnen Nederland