Onderzoek naar behoeften (wens)ouders, donoren en donorkinderen

zaadcellen
22/10/2015 -

Ruim 1000 vrouwen starten jaarlijks met Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID). Psychosociale counseling om paren of alleenstaanden bewust te maken van de implicaties van het stichten van een gezin met sperma van een derde partij is essentieel.

Dat vinden zowel de Nederlandse als internationale beroepsgroepen die betrokken zijn bij donorinseminatie, als gynaecologen, verpleegkundigen, embryologen en counselors. Helaas ontbreekt het nog aan wetenschappelijke kennis over de gewenste inhoud van deze begeleiding. Daarom brengen de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum in opdracht van ZonMw de behoeften van (wens)ouders, donoren en donorkinderen in kaart en onderzoeken zij welke onderwerpen tijdens de begeleiding aan de orde zou moeten komen.

Met de onderzoeksresultaten zal een methodiek worden ontwikkeld om de begeleiding bij KID te optimaliseren. Fiom draagt bij aan dit onderzoek, omdat zij het belangrijk vindt dat de kennis over haar doelgroepen en hun behoefte aan voorlichting en begeleiding wetenschappelijk wordt onderbouwd.