Nu online: Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

De voorpagina van de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie
13/11/2018 -

Voor het eerst is er een uitgebreid rapport gemaakt over onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland die overwogen of besloten hun kind af te staan ter adoptie. De informatie in de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie (LATAR) betreft de periode 2015 t/m 2017.

Wist je dat:

  • In de afgelopen drie jaar 196 vrouwen overwogen hebben hun kind af te staan ter adoptie?
  • Uiteindelijk 52 van hen daadwerkelijk besloten hun kind af te staan ter adoptie?
  • 20 van de 52 vrouwen die afstand deden hun zwangerschap geheim hielden?
  • 18 van de 196 vrouwen die afstand overwogen de zwangerschap pas ontdekten rond de bevalling?

Als een vrouw onbedoeld zwanger is en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan ze overwegen afstand te doen ter adoptie. Dit noemen we een ‘voornemen tot afstand’. Het uiteindelijke besluit wordt genomen na een bedenktijd van drie maanden vanaf de bevalling. 
Fiom haalt sinds 2015 uitgebreide informatie op over de jaarlijkse voornemens tot afstand ter adoptie in Nederland. Dit heeft geresulteerd in de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie. De gegevens zijn afkomstig van de protocolpartners rond een voornemen tot afstand ter adoptie: Fiom, Siriz en de Raad voor de Kinderbescherming. De LATAR biedt inzicht in de omvang, achtergrond en omstandigheden van de groep vrouwen die overwegen of besluiten om hun kind ter adoptie af te staan. 

Wanneer vrouwen (en mannen) geen andere optie zien dan hun kind ter adoptie af te staan, leidt dit regelmatig tot onbegrip. Fiom wil met de LATAR en door het delen van ervaringsverhalen het taboe doorbreken. De registratiegegevens kunnen ook worden gebruikt ter bevordering van kennis, kwaliteitsverbetering en beleidsontwikkeling. 

Aandacht voor geheimhouding 

In de LATAR zijn ook gegevens opgenomen over vrouwen die onder geheimhouding bevielen. De redenen hiervoor waren schaamte, schande of gevaar. Voor een deel van de vrouwen was een belangrijke factor de dreiging van eerwraak/verstoting. De gevolgen van geheimhouding zijn ingrijpend.

Will van Sebille, afstandsmoeder die haar kind lang geleden afstond, vertelt over de impact ’Keuzes die je constant moet maken. Liegen of de waarheid? (…) er komt altijd een moment dat je niet zonder meer kunt vertellen wat er is gebeurd. Je bent bijvoorbeeld op kraamvisite, maakt een opmerking en dan krijg je als reactie ‘Wat weet jij daar nou van, jij hebt toch geen kinderen!?’ en daar sta je dan.’

Late ontdekking zwangerschap

Wat elk jaar weer opvalt is het grote aantal vrouwen dat de zwangerschap pas laat ontdekt. 1 op de 4 vrouwen met een voornemen tot afstand ontdekte de zwangerschap pas nadat ze al meer dan 30 weken zwanger was en 18 van de 196 vrouwen ontdekten de zwangerschap zelfs pas vlak voor of tijdens de bevalling. Lees meer in de LATAR over geheimhouding, de late ontdekking van de zwangerschap, de omstandigheden en motieven van de vrouwen en de betrokkenheid van de biologische vader. 

Meer informatie?