Noodzaak ontwikkelen internationale Leidraad Draagmoederschap

expertmeeting Verona Fiom ISS
01/06/2017 -

Internationale expertmeeting draagmoederschap Verona

Draagmoederschap is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Van 18 tot 20 mei kwam een internationale groep experts in Verona bijeen om een internationale, op kinderrechten gebaseerde, Leidraad Draagmoederschap te ontwikkelen. Fiom-ISS Nederland draagt bij aan het vormen van deze Leidraad. Verwachting is dat deze eind 2018 gereed is.

Op deze eerste bijeenkomst van de expertgroep waren 30 deskundigen en waarnemers aanwezig. Ze zijn afkomstig uit allerlei geledingen; van regeringen, academische instellingen, burgersamenleving en internationale organisaties waaronder de Council of Europe, het Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, tot aan UN Special Rapporteur sale and sexual exploitation of children en UNICEF. De expertgroep vertegenwoordigt daarnaast verschillende regio's, waaronder staten en niet-gouvernementele organisaties die verschillende benaderingen hebben op nationale en internationale draagmoederschapsregelingen.

Bescherming rechten kind

Er zijn uiteenlopende verschillen in nationale draagmoederschapsregelingen en er zijn zorgen over bijvoorbeeld het risico van uitbuiting van kinderen, vrouwen en wensouders. De expertgroep is overeengekomen dat de rechten van alle kinderen, ongeacht de omstandigheden van hun geboorte, beschermd moeten zijn. Ook is in principe overeengekomen dat staten de verkoop van kinderen in het kader van draagmoederschap moeten verbieden.

Noodzaak

ISS en de expertgroep zijn het erover eens dat er een dringende noodzaak is aan universeel gedragen principes waarbij draagmoederschapsregelingen worden opgesteld vanuit een internationaal en kindgericht perspectief. Dit alles gefundeerd in internationale mensenrechten verdragen- en standaarden met een specifieke referentie aan het UN Convention on the Rights of the Child. In de bijeenkomst in Verona is het werkdocument ‘Principes voor betere bescherming van de rechten van kinderen in het kader van draagmoederschap’ besproken en beoordeeld. We zijn op de goede weg.

Eerste bijeenkomst in een reeks

De bijeenkomst in Verona is de eerste in een reeks van bijeenkomsten van ISS met de expertgroep. De verwachting is dat er eind 2018 een, door alle betrokkenen gedragen, document ligt dat als standaard wereldwijd ondersteuning kan bieden bij het ontwikkelen c.q. aanpassen van draagmoederschapsregelingen. ISS en de kerngroep zullen tussentijds met intergouvernementele organisaties, staten en andere relevante belanghebbenden nauw samenwerken zodat hun input gewaarborgd blijft op specifieke vraagstukken waarover duidelijkheid nodig is of waarvoor informatie of dringende actie is vereist.

ISS wil graag professor Professor Maria Caterina Baruffi en de Universiteit van Verona bedanken voor het faciliteren van deze eerste ontmoeting van de expertgroep.

Meer weten

Kenniscollectie Draagmoederschap