Nieuwsbrieven archief

Nieuwsbrieven 2017

 • December 2017 - Afstammingsvragen - Ook Dick Swaab schaart zich achter recht op afstamming, impressie Seminar 'Spermadonatie, een veld in beweging', Fiom pleit voor neutrale bemiddeling voor ideëel draagmoederschap, ervaringsverhaal: 'Ik ben de spermadonor eeuwig dankbaar voor mijn twee dochters', Interlandelijk geadopteerden nemen heft in eigen hand, Fiom in de media
 • November 2017 - Ongewenste Zwangerschap - Fiom start campagne: Praat over abortus! Doorbreek het taboe, 'Zwanger, wat nu?' uitgebreid met keuzehulp voor mannen, Extra geld voor preventie van en hulp bij onbedoelde (tiener)zwangerschap, Onderzoek: preventie psychosociale klachten na abortus, Fiom in de media: van hulpverlenen naar kennis delen
 • Oktober 2017 - Afstammingsvragen Inschrijving Drieluik Seminar 'Wie is de Donor?!', Sri Lanka erkent bestaan 'babyfarms' voor adoptie, De maakbare baby, Oud-spermadonor zoekt donoren voor onderzoek, Besluiten Herijking Ouderschap doorgeschoven naar nieuw kabinet, 'Het recht om te weten waar je vandaan komt'  
 • September 2017 - Ongewenste zwangerschap Bevallen onder geheimhouding in Nederland, Meeste ongewenste zwangerschappen in vaste relatie, Taboe op abortus groei, Cijfers voornemens afstand ter adoptie in 2016, Tweede Kamerleden ontvangen Blije Doos, 'Van een echte keuze over mijn zwangerschap was geen sprake'
 • Augustus 2017 - Afstammingsvragen - gratis inschrijving donoren, 19 donorkinderen gematcht aan wettig kind dokter Karbaat, Landelijke monitoring aantal donorkinderen per donor in zicht, UAI onderzoekt mogelijkheden DNA-databank voor geadopteerden, Groei in aanmeldingen Fiom KID-DNA Databank 
 • Mei 2017 - Publieksverslag verschenen - thema nieuwsbrief naar aanleiding van het verschijnen van het Publieksverslag
 • April 2017 - Ongewenste zwangerschap - krachten gebundeld in expertmeeting, bevallen onder pseudoniem mogelijk maken, ministerie VWS op werbezoek bij Fiom, aandacht voor preventie en begeleiding kwetsbaar ouderschap, Tijdschrift Jeugdbeleid, Landelijke Samenwerkingsafspraken
 • Maart 2017 - Afstammingsvragen - zoektocht biologische familie van wezenlijk belang, tijdschrift Jeugdbeleid Fiom-thema's, rechtszaak illegale adoptie: belang recht op identiteit, nieuwe wet Victoria (Australië), première 'Vader Onbekend'
 • Februari 2017 - 1000ste Inschrijving KID-DNA Databank, Leidraad ongewenste zwangerschap voor huisartsen, Richtlijn 'Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders', Verbeteren interlandelijke adoptie, Aandacht voor tienerzwangerschap in Nederland, Fiom in de media: 40.000 spermadonorkinderen

Nieuwsbrieven 2016

 • December 2016 - Landelijke samenwerkingsafspraken ongewenste zwangerschap, Rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap 'Kind en ouders in de 21ste eeuw', Fiom: vrouwen kiezen niet zomaar voor abortus, Factsheet voor- en nadelen vondelingenkamers, Meiden met licht verstandelijke beperking hebben te romatisch beeld van moederschap, RSJ Advies: Stop met interlandelijke adoptie.
 • Oktober 2016 - Fiom opent Register Illegale Adoptie, Reactie Fiom op opiniestuk Linda Voortman, Professionele erkenning voor online module abortusverwerking, Artikel 'Vijf jaar KID-DNA Databank' gepubliceerd, Reactie Fiom op IGZ-rapport, Fiom over draagmoederschap op BNR Nieuwsradio, Rondetafelbijeenkomst over vondelingenkamer.
 • Augustus 2016 - Abortuspil via huisarts, ongeplande zwangerschap bij vluchtelingen, tevredenheidsonderzoek tienermoeders.nl, het einde van donoranonimiteit, documentaire 'Vader onbekend', videoboodschappen KID-DNA Databank.
 • Juni 2016 - Fiom gaat samenwerken met GGD-Sense, Vernieuwde training Tienerouders, Jaarverslag 2015, Jaarcijfers afstand ter adoptie, KID-DNA Databank gaat met wangslijm werken, Evaluatieonderzoek 'Zwanger, wat nu?'
 • April 2016 - Nieuwe functies tienermoeders.nl, Aantal nieuwe tienermoeders daalt, Werkconferentie 'Afstand ter adoptie' op 26 mei, ISS conferentie Australië, Fiom KID-DNA Databank in uitzending Koppen, Onderzoek naar abortus - reactie Fiom
 • Februari 2016 - Werkconferentie afstand ter adoptie, nieuwe inschrijvingen KID-DNA Databank dankzij Spoorloos, Onderzoek levert nieuwe inzichten tienerzwangerschap, KID-DNA Databank bestaat 5 jaar.

Nieuwsbrieven 2015

 • December 2015 - Jubileum symposium Change
 • Oktober 2015 - Online hulp voor meer dan 50% van de cliënten voldoende, Leidraad Ongewenste Zwangerschap, Onderzoek ZonMW, Afstandsmoeders besproken in rondetafelgesprek 
 • Augustus 2015 - Nieuwe brochure 'Jong en een kind', ervaringsverhalen in de media, familie gevonden, en nu?
 • Juli 2015 - Thema: Borging hulpverlening aan ongewenst zwangeren.
 • April 2015 - Fiom, Rutgers WPF en Soa Aids Nederland slaan handen ineen rond thema's ongewenste tienerzwangerschap en abortus, Meisjes in zorg, Oud-cliënten gezocht voor onderzoek, Aandacht voor KID-DNA databank
 • Februari 2015 - Fiom opent vondelingenregister, Campagne 'Zwanger, wat nu?', Doorverwijzen naar Fiom, Nieuwe tienermoeders.nl online, Sugesties over fiom.nl?

Nieuwsbrieven 2014

 • December 2014 - Expertmeeting draagmoederschap, Terugblik op 'Recht op Roots', Terugblik op 'Het belang van een eigen keuze', Tienermoeders.nl in een nieuw jasje
 • Oktober 2014 - Opening online hulp 'Zwanger, wat nu?', Tienermoeders gezocht voor feedback website
 • September 2014 - Inschrijving Recht op Roots open, Fiom-lezing op Aruba, werkconferentie ongewenste zwangerschap.
 • Augustus 2014 - Inschrijving werkconferentie open, richtlijn voor huisartsen, onjuiste donorpaspoorten. 
 • Juni 2014 - Nieuwe website Fiom, ons jaarmagazine Choice en Fiom-conferenties in het najaar
 • Maart 2014 - Vooraankondigingen van de conferenties rondom ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen en het bezoek uit Japan.

Nieuwsbrieven 2013

 • Oktober 2013 - Publieksjaarverslag 2012 online, Donorkind op zoek naar afkomst, onderzoek Online begeleiding abortusverwerking, congres Online Hulp, Conferentie Ongewenste zwangerschap in 2014
 • April 2013 - Thema afstammingsvragen: Zoeken naar familie, Vondelingenluikje: onnodig en ongewenst, Weten van wie je afstamt: ook bij KID.
 • Februari 2013 - Zoeken naar familie gaat digitaal, Fiom-standpunt vondelingenluikje en Fiom-boek Eigen bloed gepresenteerd.

Nieuwsbrieven 2012

 • December 2012 - Fiom in 2013 en wijziging in beheer van geadopteerdonline.nl
 • Oktober 2012 - Het aanbieden van de petitie en de nieuwe koers van Fiom. Nieuw boek over afstandsmoeders, Eigen Bloed.
 • September 2012 - Steunbetuigingen en herhaalde oproep tot het tekenen van de petitie.
 • Augustus 2012 - Forse subsidiekorting treft Fiom, onderteken de petitie.

Aanmelden voor de nieuwsbrief 

Nieuwsbrieven 2018