Nieuw! Online hulp bij een ongewenste zwangerschap

23/10/2014 -

Op 30 oktober lanceert Fiom officieel ‘Zwanger, wat nu?’.  Een innovatief online hulpprogramma met als doel de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en Rineke van Kessel, directeur van Fiom, verzorgen de officiële lancering tijdens een werkconferentie over ongewenste zwangerschap.

Online hulp ‘Zwanger, wat nu?’

‘Zwanger, wat nu?’ helpt ongewenst zwangere vrouwen bij het nemen van een besluit over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Het programma - dat is opgebouwd volgens het “stepped care” principe - laat bijvoorbeeld zien wat de mogelijkheden zijn als je ongewenst zwanger bent. Er wordt daarbij gekeken naar leeftijd en zwangerschapsduur. Ook biedt ‘Zwanger, wat nu?’ vragen en oefeningen die helpen in het keuzeproces. Op die manier krijgen ongewenst zwangeren handvatten bij het ordenen van gevoelens en gedachten, het verhelderen van motieven, en het in kaart brengen van de consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden. Daarnaast kun je vanuit je persoonlijke (online)  omgeving begeleiding krijgen van een gespecialiseerde hulpverlener.

Behoefte aan hulp

Van Kessel ‘Een op de vijf vrouwen in Nederland raakt een keer onbedoeld zwanger in haar leven. Uit recent onderzoek van NIVEL en Rutgers WPF blijkt dat 23% van deze vrouwen onzeker is over haar keuze en behoefte heeft aan ondersteuning. Dit is begrijpelijk, want deze vrouwen komen voor een onomkeerbare keuze te staan. Wij vinden het belangrijk dat deze vrouwen de juiste hulp kunnen vinden, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Daarom hebben we ‘Zwanger, wat nu?’ ontwikkeld. We willen de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen toegankelijker en laagdrempeliger maken. Doordat je er anoniem gebruik van kunt maken, hopen wij ook die vrouwen te bereiken die er met niemand over kunnen praten’.

Online hulpverlening

Online hulpverlening is niet nieuw voor Fiom. Sinds 2010 is er een online hulpprogramma dat helpt bij  het verwerken van een abortus. Van Kessel: ‘Dit is zeer succesvol en voorziet  duidelijk in een behoefte. 52% van de deelnemers aan dit hulpprogramma geeft aan geen hulp te hebben gezocht als ze hiervoor naar iemand toe hadden moeten gaan.’

Werkconferentie Ongewenste zwangerschap

‘Zwanger, wat nu?’ wordt op 30 oktober gelanceerd op de werkconferentie over ongewenste zwangerschap. Op deze werkconferentie komen huisartsen, gynaecologen, abortusartsen en andere professionals samen om te spreken over de dilemma’s die spelen bij een ongewenste zwangerschap. Ze gaan aan tafel zitten om te werken aan landelijke afspraken rondom ongewenste zwangerschap, zodat de hulp aan deze vrouwen goed geregeld is.