NGvA verbetert richtlijn voor begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen

Logo van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen
20/12/2019 -

De richtlijn ‘Begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen’ van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) wordt gewijzigd. Deze richtlijn wordt gebruikt door hulpverleners die vrouwen bijstaan in het maken van een beslissing voor het wel of niet afbreken van een zwangerschap. De richtlijn beschrijft hoe de medische zorg moet zijn voor vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen om zo de best passende begeleiding en nazorg te kunnen bieden. Naast het NGvA helpen de volgende partijen mee aan het verder ontwikkelen van deze richtlijnen: Fiom, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, het Nederlands Huisartsen Genootschap, Rutgers en de Patiëntenfederatie Nederland.

Focusgroep richtlijnontwikkeling

Om de richtlijn die hulpverleners nu gebruiken bij de begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen te verbeteren organiseert het NGvA op woensdag 15 januari 2020 een focusgroepbijeenkomst. Vrouwen die begeleiding hebben gehad bij het maken van een keuze voor het wel of niet afbreken van hun zwangerschap kunnen hier hun ervaringen delen in een groepsgesprek. Het gesprek zal worden geleid door een neutrale gespreksleider. Daarnaast zal Jorien Nijland (voorzitter richtlijnwerkgroep en abortusarts) aanwezig zijn. 

Aanmelden

Vrouwen die willen deelnemen aan de focusgroep kunnen zichzelf aanmelden bij Barbara Niël-Weise via bsnielweise@gmail.com of via 06-141 670 33 of 0570-755 490. Je ontvangt dan meer informatie en een routebeschrijving.

Download uitnodiging focusgroepbijeenkomst