Minister beantwoordt Kamervragen over bekende spermadonor met 200 nakomelingen

24/02/2021 -
Categorie: Donorconceptie

Op 19 februari beantwoordde minister de Jonge de schriftelijke vragen van Vera Bergkamp (D66) naar aanleiding van de Nederlandse spermadonor die meer dan 200 kinderen verwekte. Het advies van de minister aan wensouders is om een spermadonor te vinden via een kliniek of om de spermadonatie van een eigen donor via een kliniek te laten plaatsvinden om zoveel mogelijk excessen te voorkomen. 

Petitie

Onder een aantal moeders van jonge donorkinderen was eerder onrust ontstaan. Om zwanger te worden hebben zij, zonder tussenkomst van een fertiliteitskliniek, gebruik gemaakt van dezelfde bekende spermadonor. De man was actief op privé-websites en sociale media en heeft nu al meer dan 200 nakomelingen. De 12 moeders willen hun verhaal zoveel mogelijk delen, om anderen te waarschuwen. Ze geven aan dat het besef van het bestaan van zoveel halfbroers- en zussen bij hun kinderen voor problemen kan zorgen. De moeders zijn een petitie gestart waarin ze vragen ze om een (wereldwijd) registratiepunt voor bekende donoren, waarbij een wensouder vooraf kan controleren hoeveel nakomelingen een donor al heeft. De petitie is op dit moment 699 keer ondertekend. 

Buitenlandse spermabanken 

Een aantal Nederlandse klinieken en ziekenhuizen maakt gebruik van buitenlandse spermabanken. Zij hebben daarbij afspraken gemaakt over het toegestane aantal nakomelingen van een buitenlandse donor in Nederland. Wereldwijd houden deze banken echter niet altijd een limiet aan, waardoor het aantal nakomelingen toch kan oplopen tot honderden kinderen per donor. Dit staat in contrast met de Nederlandse wetgeving.

Register voor afstammingsinformatie

In 2019 is bepaald dat met het sperma van een donor bij maximaal 12 vrouwen kinderen worden verwekt. Dit heeft echter betrekking op behandelingen die plaatsvinden in klinieken en niet op thuisinseminaties. 

Fiom vindt dat er meer aandacht moet komen voor de situatie rondom thuisinseminaties.
Goede voorlichting over bijvoorbeeld het laten testen van de donor en het bij de notaris vastleggen van afstammingsgegevens is belangrijk. Een groeiende groep wensouders kiest voor een ‘eigen donor’.
Fiom vindt het belangrijk dat ouders die toch gebruik maken van een eigen donor, buiten de klinieken om, in een register de afstammingsinformatie voor het kind veilig kunnen stellen. 

Lees hier het bericht over de donor met ruim 250 donorkinderen.

Lees hier de reactie op de Kamervragen.