Meer aandacht voor vinden van verwanten bij internationaal DNA-onderzoek

30/10/2018 -

De laatste tijd wordt er veel gesproken over de mogelijkheden, betrouwbaarheid en privacy van Internationale DNA- databanken zoals AncestryDNA, My Heritage, 23andMe. In het Trouw artikel van Sybilla Claus, afgelopen zaterdag 27, geeft zij aan dat deze DNA-testen onvoldoende betrouwbaar weergeven van welke werelddelen je afkomstig bent. Ook in een eerdere uitzending van Radar was dit de strekking. Maar databanken kunnen meer. Ze zijn zeer effectief voor het vinden van directe verwanten. Belangrijk voor mensen die op zoek zijn naar hun (biologische)familie is dat er ook aandacht is voor deze voordelen van DNA-onderzoek.

(Internationale) DNA-databanken bieden hulp bij het zoeken naar verwanten  

Iedereen heeft het recht om te weten van wie hij of zij afstamt. Sommige mensen weten niet wie hun biologische ouder(s) en familie zijn. Omdat ze bijvoorbeeld geadopteerd of donorkind zijn. Met DNA-onderzoek heb je de mogelijkheid om toch toegang te krijgen tot je afstammingsinformatie als deze ontbreekt. Zo kun je na anonieme spermadonatie met behulp van je DNA de donor of verwante donorkind(eren) vinden. Soms is het bij adoptie niet mogelijk om via de reguliere kanalen je biologische ouder(s) terug te vinden. Omdat er bijvoorbeeld sprake was van een te vondeling gelegd kind, kinderhandel of onvolledige adoptiedossiers. Dan kan DNA bijdragen aan het vinden van verwanten in het land van herkomst en mogelijk tot het vinden van biologische ouders.  

Het matchen tussen donorkinderen onderling (in internationale DNA-databanken) komt steeds vaker voor. Soms ook als zij zelf niet op de hoogte zijn dat ze via een donor verwekt zijn. Anderen komen erachter dat zij een ter adoptie afgestane broer of zus hebben, terwijl zij zich inschreven om meer te weten te komen over hun algemene afkomst of gezondheid. Om dit soort ‘verrassingen’ te voorkomen is openheid over de ontstaansgeschiedenis vanaf jongs af aan bij geadopteerden en donorkinderen erg belangrijk. Ook is openheid en duidelijke communicatie over deze mogelijke matches bij inschrijving belangrijk. Niet alleen bij degene die zich inschrijft en actief op zoek gaat naar verwanten maar ook bij degene die van niets weet. Als je als tester hier niet op voorbereid bent, kan je enorm verrast worden.  

Ervaringsverhalen donorkinderen 

Op de website van Fiom vind je ervaringsverhalen van donorkinderen die hun donor en/of halbroers- en zussen vonden met behulp van een internationale DNA-databank. Zo vond Nathalie 40 halfbroers en -zussen via de Fiom KID-DNA Databank en Family Tree DNA. Haar donor heeft ze nog niet gevonden. In haar verhaal lees je meer over het belang van de internationale DNA-databanken in haar zoektocht naar biologische familie. 

Fiom KID-DNA Databank  

Fiom heeft een eigen KID-DNA Databank die het primair mogelijk maakt voor donorkinderen om, door middel van DNA-matching, hun donor te vinden.  Alle donoren die voor 2004 gedoneerd hebben kunnen zich gratis inschrijven in de KID-DNA Databank van Fiom.    

Meer informatie