Match 19 donorkinderen met DNA wettig kind van dokter Karbaat

Karbaat overlijden DNA
23/05/2017 -

Op 22 en 23 mei benaderde Fiom 19 donorkinderen over hun verwantschap met een wettig kind van dokter Karbaat, voormalig directeur van Medisch Centrum Bijdorp. Deze donorkinderen stonden allen ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank, een samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Fiom kon deze verwantschap aantonen, omdat een wettig kind van dokter Karbaat DNA beschikbaar stelde om donorkinderen onderling te kunnen matchen, in het geval dat dokter Karbaat zou komen te overlijden.

Nadat bekend werd dat dokter Karbaat was overleden, is het DNA van het wettig kind in de KID-DNA Databank gematcht met 19 halfbroers en halfzussen. Maandag 22 mei ontving Fiom van het CWZ in Nijmegen de definitieve bevestiging van de matches.

Over Fiom 

Fiom vindt dat iedereen het recht heeft te weten van wie hij/ zij afstamt. Fiom wil eenieder de mogelijkheid bieden op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie. Het is onze missie om mensen bij elkaar te brengen. Fiom beschikt, samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, over een KID-DNA Databank die matches tussen donoren en donorkinderen en donorkinderen onderling mogelijk maakt.

Meer weten

Rechtszaak om DNA Karbaat
Overlijden oud-directeur Karbaat, Medisch Centrum Bijdorp
Fiom KID-DNA Databank