Leidraad huisartsenzorg bij ongewenste zwangerschap geactualiseerd

Intro van de leidraad voor huisartsen bij onbedoelde zwangerschap
26/03/2020 -

Voor huisartsen die te maken krijgen met besluitvormingsgesprekken rond ongewenste zwangerschap is er de Leidraad Ongewenste zwangerschap. Fiom heeft deze leidraad in samenwerking met VWS, SeksHAG/NHG en Rutgers geactualiseerd. In de herziene versie is er meer aandacht voor anticonceptiecounseling.

In de leidraad zijn de stappen opgenomen die een huisarts bij de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen moet en kan zetten en waaraan gedacht moet worden. Zodat huisartsen ongewenst zwangere vrouwen zo zorgvuldig mogelijk kunnen begeleiden in het keuzeproces omtrent een onbedoelde zwangerschap. Zo staat bijvoorbeeld precies omschreven welke keuzemogelijkheden een vrouw heeft, afhankelijk van het aantal weken zwangerschap. Ook biedt de leidraad handvaten tijdens een besluitvormingsgesprek, links naar meer informatie en een handig overzicht met wat er in een verwijsbrief moet staan.

Omdat de huisarts een belangrijke rol heeft bij preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschap en de nazorg bij een (herhaalde) zwangerschapsafbreking is er in deze herziene versie meer aandacht voor anticonceptiecounseling.

Op korte termijn zal een start gemaakt worden met het implementatieplan Primaire en secundaire preventie onbedoelde zwangerschap met het NHG, met onder andere tot doel de Leidraad brede bekendheid te geven in de huisartsenpraktijk. Daarnaast zal in samenwerking met de betrokken partners een herziening plaatsvinden de Landelijke Samenwerkingsafspraken.

Download Leidraad Ongewenste zwangerschap