Krachten gebundeld in expertmeeting

expertmeeting ongewenste zwangerschap
21/04/2017 -

Organisaties op het vlak van ongewenst zwangere tieners en tienermoeders komen bijeen

Het ministerie van VWS heeft tot en met 2017 geld beschikbaar gesteld voor ongewenst zwangere tieners en moeders. Staatssecretaris Van Rijn heeft toegezegd ook voor de jaren daarna 2,5 miljoen te willen besteden aan deze doelgroep. Het is van belang dit geld zo optimaal mogelijk in te zetten. Het ministerie stelt hiertoe een onderzoek in. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek heeft Fiom een expertmeeting georganiseerd. Om het ministerie actief te voorzien van gesignaleerde behoeften en ideeën. Deze bijeenkomst vond deze week plaats. 

Vanuit ieders expertise en visie werd besproken wat er de komende jaren nodig is. Door een aantal organisaties was al het nodige voorwerk gedaan, waardoor er snel overzicht was. We hebben verkend welke acties wenselijk zijn en hoe we onze krachten kunnen bundelen op het gebied van preventie, keuzevoorlichting, gesprekken en besluitvorming, abortus nazorg en recidive, zorg en ondersteuning van tienermoeders en de benodigde kennis en infrastructuur. Dit resulteerde in een overzicht van 9 acties voor de toekomst, die in concrete aandachtspunten worden verwerkt. De resultaten van de bijeenkomst worden teruggekoppeld aan VWS.

Optimaal mogelijk besteden

Afgelopen jaren investeerde het ministerie van VWS extra geld aan de doelgroep ongewenst zwangere tieners en tienermoeders. Dit geld kwam beschikbaar door het indienen van twee amendementen in 2013, door de heer Van der Staaij (SGP) en mevrouw Voortman (GL).

Aanwezige organisaties bij de bijeenkomst waren: Rutgers, KNOV, NGvA, Seks-Hag NHG, ugyn.HAG, NVOG, Siriz, GGD/SenseNNL, CSGNN/Stimezo Groningen, Vrelinghuis, ASK kliniek en centrum SG en Fiom.

Meer weten

Kenniscollectie Jong ouderschap