Koninklijke onderscheiding voor afstandsmoeder Will van Sebille

Will van Sebille benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau
23/04/2020 -
Categorie: Afstandsmoeder

Afstandsmoeder Will van Sebille heeft op 23 april 2020 een Koninklijke onderscheiding gekregen: zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een welverdiende onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor Nederlandse afstandsmoeders

Verdiensten van Will van Sebille

Will van Sebille is een van de eerste afstandsmoeders die – 33 jaar geleden - aandacht heeft gevraagd voor de gevolgen van het afstaan van je kind ter adoptie. Zij heeft in die 33 jaar zeer veel verschillende dingen gedaan, hieronder een aantal daarvan uitgelicht:

  • Will heeft samen met Liesje de Leeuw het boek geschreven ‘Opgestaan is plaats vergaan’ (1991). Toen Will eind jaren ’80 hoorde dat iemand binnen Fiom bezig was met een boek over afstandsmoeders heeft ze contact gelegd. “Een boek óver ons? Dan niet zónder ons’’ Daarmee startte de samenwerking.
  • In 1994 richtte Will met een aantal afstandsmoeders de Stichting Afstandsmoeders op met als doel het zwijgen over het afstand doen te doorbreken, de belangen van afstandsmoeders te behartigen en bijeenkomsten te organiseren waar afstandsmoeders elkaar konden ontmoeten. Zij was actief tot de opheffing van de stichting in 2009.
  • In 1997 werkte Will mee aan een verfilming van haar verhaal: ‘In alle stilte’. Zij was hiermee de eerste afstandsmoeder die op deze manier herkenbaar met haar verhaal naar buiten kwam. Dit was ontzettend moedig. 
  • Will speelde een rol in het project Verbonden door adoptie, dat van 1997 tot 2007 zeventien maal werd uitgevoerd in verschillende plaatsen in Nederland, in theaters en buurthuizen. 
  • Zij zat in de redactie van het Adoptietijdschrift en was een jaar eindredacteur.
  • Zij richtte in maart 2016 samen met een lotgenote opnieuw een stichting voor afstandsmoeders op: Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder.
  • Will is actief betrokken bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland tussen 1956 en 1984 dat op dit moment wordt uitgevoerd en zit daarvoor om de tafel met het ministerie en belangengroepen.
  • Zij heeft meegewerkt aan vele interviews en artikelen in de media.
  • Daarnaast heeft Will zich de afgelopen drie jaar ook intensief ingezet voor de Haagse Kunstkring.

Will van Sebille
Will van Sebille. Fotograaf: Christie Vermaesen

Boegbeeld voor de Nederlandse afstandsmoeder

Will heeft inmiddels honderden afstandsmoeders gesproken en is het boegbeeld voor de Nederlandse afstandsmoeder. Zij heeft als een van de eersten een lans gebroken voor de afstandsmoeders en het onderwerp uit de taboesfeer gehaald. Ze is de enige die dat na al die jaren nog steeds doet. Ze is ook de enige die zo vaak in de openbaarheid is getreden. Dit verdient grote bewondering en is een Konlinklijke onderscheiding waard!

Voorstel voor Koninklijke onderscheiding

De aanvraag voor de onderscheiding is gedaan door Fiom en is ondersteund door: Bob Gardeniers (echtgenoot), Irene Essenberg (afstandsmoeder), Liesje de Leeuw (co-auteur en vriendin), Hilbrand Westra (Internationaal expert afstand en adoptie), Ruth Bolt (Projectleider Nederlandse afstand en adoptie 1956-1984, Ministerie van Justitie en Veiligheid), Ellen Giepmans (directeur-bestuurder Fiom), Paul de Mol (vriend) en Huub Thomas (voorzitter Haagse Kunstkring).

"Toen we eenmaal besloten hadden dat we een lintje voor Will aan gingen vragen, voelde het zo kloppend en vanzelfsprekend, dat ik eigenlijk niet meer begreep waarom we het niet eerder bedacht hadden." - Astrid Werdmuller, Fiom

Dat Will tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau is benoemd komt onder andere doordat haar bijdrage een landelijk bereik heeft. Wij feliciteren haar van harte.