KID-kinderen komen in contact met hun donor in 'Wie is mijn Vader?'

28/04/2011 -
Categorie: KID-DNA Databank

In RTL 4 –programma ‘Wie is mijn vader?’ komen KID-kinderen in contact met hun donor: Match spermadonor en donorkinderen mogelijk door Fiom-KID-register en DNA-databank

Vanavond zendt RTL4 het programma ‘Wie is mijn vader’ uit. In dit programma worden kinderen die verwekt zijn met behulp van een anonieme zaaddonor, in contact gebracht met hun donor. Het KID-register en de DNA-Databank van de Fiom zorgen voor de matches die in het TV-programma belicht worden.

Het Fiom-KID-register en de daaraan gekoppelde Fiom-DNA-Databank zijn vorig jaar van start gegaan. Anonieme spermadonoren en de kinderen die dankzij hen zijn verwekt, krijgen nu betere mogelijkheden om met elkaar in contact te komen door zich in te schrijven in het register en hun DNA-gegevens op te laten nemen in de DNA-databank. Hoe meer donoren en donorkinderen zich inschrijven en hun DNA-profiel laten opslaan, des te groter wordt de kans op een match tussen donor en donorkind en donorkinderen onderling. De Fiom-DNA-databank is de tweede DNA-databank in de wereld; in Groot Brittannië is er al een DNA-databank sinds 2004. Inmiddels zijn er al 455 personen die zich in het KID-register ingeschreven hebben: 318 donorkinderen, van wie er 242 een DNA-profiel hebben laten maken, en 137 donoren. 90 van deze donoren staan met hun profiel ook in de DNA-databank.

Afstamming

Weten van wie je afstamt, is van essentieel belang. Het geeft antwoord op identiteitsvragen als ‘Op wie lijk ik? Waar komen mijn karaktereigenschappen vandaan?’ Voor donorkinderen kunnen hierbij ook andere vragen spelen: ‘Zijn er nog meer kinderen van dezelfde donor en wat was het motief van de donor om sperma af te staan?’ Donoren kunnen zich afvragen of hun donaties anderen daadwerkelijk hebben geholpen en hoe het gaat met de kinderen die daar uit zijn voortgekomen.

Tot 1 juni 2004 gebeurde spermadonatie veelal anoniem. Voor donorkinderen die voor 1 juni 2004 verwekt zijn (± 35.000) en over spermadonoren die voor die tijd hebben gedoneerd, is zodoende weinig tot geen informatie beschikbaar. Veel van deze donorkinderen weten niet van wie zij afstammen. De Fiom heeft jarenlange ervaring met vragen rondom afstamming en identiteit door haar hulpverlening aan onder andere geadopteerden en weet wat de impact kan zijn van het ‘niet weten’ of ‘niet kennen’.

DNA-databank

Sinds 1 juli 2010 kunnen donoren en donorkinderen zich inschrijven in het Fiom-KID-register. De Fiom-DNA-databank, die vanaf 1 december 2010 van start ging, is opgezet in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en de DNA-databank wordt daar ook beheerd. Nadat een donor of donorkind in het CWZ (of in 18 andere ziekenhuizen verspreid over Nederland) bloed heeft laten afnemen wordt het hieruit verkregen DNA-profiel toegevoegd aan de Fiom-DNA-databank in Nijmegen. Het nieuwe DNA-profiel wordt daarin automatisch vergeleken met de reeds opgeslagen profielen. Bij een mogelijke match is voor maximale zekerheid ook het DNA-profiel van de moeder noodzakelijk. Bij een match worden de betrokken personen afzonderlijk benaderd door een maatschappelijk werker van de Fiom. Contact kan gelegd worden wanneer van beide kanten hiervoor toestemming is gegeven.

egens de privacy-gevoeligheid van de data worden bij het CWZ in de DNA-databank geen persoonsgegevens opgeslagen. Bij de Fiom zijn de DNA-profielen onbekend. De communicatie tussen CWZ en de Fiom over eventuele matches gebeurt via anonieme, unieke persoonsnummers. De kosten voor inschrijving zijn zo laag mogelijk gehouden, maar zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Deze eenmalige kosten zijn € 100 voor donoren en € 200 voor donorkinderen (vanwege de extra matchmogelijkheid tussen halfbroer en tussen halfzussen). Inschrijving in het KID-register kan ook zonder opname in de DNA-databank. De kans op een match is dan kleiner.