Keuzehulp MOET objectief zijn

26/11/2018 -

Keuzehulp aan ongewenst zwangere vrouwen is een veel besproken onderwerp de laatste weken. Naar aanleiding van het zevenpunten plan voor preventie en begeleiding bij onbedoelde zwangerschap, wordt zowel in de media als in de Tweede Kamer de discussie gevoerd over wat goede keuzehulp is. Fiom maakt zich er hard voor dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn een weloverwogen keuze kunnen maken zonder druk of dwang van anderen. Dus ook niet van de hulpverlener. Daarom is objectiviteit dé belangrijkste voorwaarde voor keuzehulp. 

Onbedoelde zwangerschap is van alle tijden en kan elke vrouw overkomen ongeacht opleiding, religie of leeftijd. Als de zwangerschap naast onbedoeld ook ongewenst is, moet de vrouw kiezen; draag ik de zwangerschap uit en ga ik zelf voor het kind zorgen, laat ik iemand anders voor het kind zorgen of breek ik de zwangerschap af? 

Keuze maken niet makkelijk

Een keuze maken over een ongewenste zwangerschap is niet makkelijk. Je moet in korte tijd een ingrijpende beslissing nemen die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Uit onderzoek weten we dat ongewenst zwangere vrouwen die onder druk of dwang van anderen een keuze maken, hier later meer psychosociale klachten van ervaren dan vrouwen die zelf een weloverwogen keuze hebben gemaakt. Hetzelfde geldt voor vrouwen die onder druk de zwangerschap uitdragen. De impact van ongewenst een kind krijgen is groot, zowel voor de vrouw als het kind.

Objectiviteit essentieel

Ongewenst zwangere vrouwen die twijfelen over hun keuze, kunnen gevoelig zijn voor de mening van anderen. Als ze aankloppen voor keuzehulp is de objectiviteit van de hulpverlener essentieel om de keuze echt bij de vrouw te laten en haar niet te beïnvloeden. De mening van de hulpverlener of overtuiging van de hulporganisatie doet er niet toe. Het gaat erom dat de vrouw wordt geholpen om haar gedachten en gevoelens te ordenen zodat zij zicht krijgt op welke keuze voor haar het beste is. Dit is waar het bij keuzehulp om moet gaan.

In de criteria die opgesteld zijn voor keuzehulp staat dat een aanbieder van keuzehulp voorafgaand aan een keuzehulpgesprek transparant is over haar waarden in het kader van de levensbeschouwing. Deze waarden mogen niet van invloed zijn op de zorg die verleend wordt. Dit is een contradictio in terminis: het zijn juist deze waarden die de drijfveer voor het werk zijn. Door objectiviteit buiten beschouwing te laten blijft onduidelijk wat nu wel of niet sturende hulp is. De keuze van de vrouw vooropstellen en haar voorzien van alle objectieve informatie die zij nodig heeft om deze keuze te maken is iets wezenlijks anders dan achteraf de keuze van de vrouw (voor abortus) te respecteren. Fiom roept de Tweede Kamer op zich uit te spreken over objectieve keuzehulp om te waarborgen dat vrouwen écht zelf de keuze maken. 

Centrale rol Fiom voortzetten

Fiom is het expertisecentrum ongewenste zwangerschap; iedereen met vragen over ongewenste zwangerschap kan bij Fiom terecht voor objectieve informatie, het uitwisselen van ervaringen en hulp op maat. Voor de uitvoer van keuzehulpgesprekken werken we samen met de centra voor seksuele gezondheid van de GGD, Fiom Amsterdam, Fiom Utrecht en Fiom Den Haag. Fiom draagt zorg voor de kwaliteit van de informatie en hulp door middel van onderzoek, triage, training en intervisie. De weloverwogen keuze zonder dwang of druk staat voorop in het werk van Fiom en van alle partijen in het landelijk netwerk. 

Binnen het zevenpuntenplan kunnen we vanuit onze rol de toegang tot objectieve informatie en hulp op maat verder verbeteren. Hoe? Door het netwerk keuzehulp uit te breiden en hier een landelijk telefoonlijn aan te koppelen zodat informatie en hulp 24 uur per dag bereikbaar is. Wij willen dit belangrijke werk en onze centrale rol hierin voortzetten. Zo zorgen we ervoor dat objectieve informatie en hulp op maat voor iedereen beschikbaar is en ongewenst zwangere vrouwen een keuze kunnen maken zonder druk of dwang.  

Meer informatie?