Keuze bij onbedoelde zwangerschap: informeer je!

Laat je goed informeren - Ongewenste Zwangerschap
29/11/2018 -

Onbedoelde zwangerschap is van alle tijden en niet alleen van ‘jonge roekeloze meiden’. Het kan iedereen overkomen, wat je leeftijd, afkomst of opleidingsniveau ook is. De meeste mensen hebben snel hun mening klaar over een vrouw (en haar mogelijke partner) in deze situatie. ‘Je weet toch hoe het werkt’ en ‘Waarom heb je dan geen anticonceptie gebruikt’ zijn veelgehoorde eerste opmerkingen. Nog sterker worden de meningen als de vrouw ervoor kiest de zwangerschap niet uit te dragen. 

Ondanks dat abortus in Nederland wettelijk is toegestaan, groeit het taboe erop. Uit onderzoek blijkt dat het taboe vooral onder jongeren groeit. Meer dan de helft van de vrouwen die heeft gekozen voor een abortus, geeft aan er niet makkelijk over te praten. Bijna de helft van deze vrouwen schaamt zich voor haar abortus. Ze worden veroordeeld door anderen waardoor ze niet over hun ervaring praten en op zichzelf zijn aangewezen om hun ervaring te verwerken. 

De invloed van pro-life

Naast het groeiend taboe zien we ook de opmars van pro-life in Nederland. Zij maken zich, vaak vanuit hun geloofsovertuiging, hard voor het ongeboren leven en willen niet dat vrouwen kiezen voor abortus. Hun doel is anderen ervan te overtuigen dat de keuze voor een abortus onjuist is. Zij verstrekken dan ook informatie die in lijn is met hun overtuiging. 
In Nederland staat vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel. Het is voor pro-life partijen daarom toegestaan te uiten dat zij abortus willen voorkomen. Wat Fiom echter kwalijk vindt is dat vrouwen aangeven zich geïntimideerd te voelen door hoe de informatie wordt neergezet.

Laat je niet gek maken

Fiom roept op om je niet gek te laten maken door de meningen van anderen. Het gaat erom dat jij een keuze maakt die past bij jouw waarden, leven en toekomst. En ook belangrijk: laat je niet dwingen of onder druk zetten! Om tot de voor jou juiste keuze te komen is het belangrijk dat je weet welke keuzes je hebt. Laat je dus goed informeren over de mogelijke opties en wees kritisch over de informatie die je ontvangt. 

Niemand anders kan jou zeggen wat je moet doen, denken of voelen. De situatie van elke ongewenst zwangere vrouw is uniek en daar heb alleen jij iets over te zeggen. Voor objectieve informatie en keuzehulp kun je terecht bij Fiom. 

Meer informatie?