Kamerbrief: Faillissement CASA klinieken en continuïteit van zorg

Kamerbrief stand van zaken CASA klinieken
04/12/2017 -

Als vervolg op de eerdere berichtgeving over de ontwikkelingen bij de CASA klinieken heeft Fiom een brief ontvangen van de minister over de nieuwe situatie rond de CASA klinieken. De CASA klinieken gaan per 5 december dicht. De cliënten worden afgebeld en nieuwe cliënten worden doorverwezen naar andere klinieken.

Inhoud van de brief

'De curator kan de hulpverlening na 8 december (is 4-12 gewijzigd naar 5 december) niet langer voorzetten onder andere in verband met het eindigen van dienstverbanden van personeel. Tot die tijd wordt de hulpverlening door CASA dan ook afgebouwd en worden de clïenten overgedragen aan andere abortusklinieken. Deze hebben aangegeven de komende tijd extra capacitiet te kunnen inzetten. Hun taxatie is dat de capaciteit die wegvalt bij de CASA klinieken door de sector als geheel (tijdelijk) kan worden opgevangen. Vrouwen met een hulpvraag kunnen dus ergens anders terecht.'

Fiom gaat er van uit dat CASA, zoals eerder toegezegd op haar website, duidelijk blijft informeren over wachttijden en eventuele sluiting.

Eerdere berichtgeving:

Kamerbrief: Signalen over onrechtmatigheden bij abortusklinieken, 27-09-2017
Naar aanleiding van diverse berichten in de media over onrechtmatigheden bij de CASA-organisatie en zorgen over de continuïteit van de abortushulpverlening.