Kamer wil centraal informatiepunt voor ongewenst zwangere vrouwen

Centraal informatiepunt voor ongewenste zwangere vrouwen
06/11/2018 -

Vorige week dinsdag werd het voorstel van PvdA en GroenLinks voor één centraal informatiepunt voor ongewenst zwangere vrouwen aangenomen in de Tweede Kamer. Fiom weet uit ervaring dat, in een tijd waarin de vrouw al zoveel zorgen en vaak chaos in haar hoofd ervaart, het belangrijk is dat (keuze)hulp bekend, makkelijk toegankelijk en betrouwbaar is.

De meeste ongewenst zwangere vrouwen komen zelf of met steun van hun omgeving tot een keuze en hebben hier geen professionele hulp bij nodig. Een deel van de ongewenst zwangere vrouwen heeft wel twijfels en behoefte aan keuzehulp. De behoefte kan variëren van het zoeken van informatie op internet tot een gesprek met een keuzehulpverlener. In alle gevallen is neutraliteit essentieel, zodat de vrouw zelf tot een weloverwogen keuze komt zonder dwang of drang van buitenaf.

Fiom is op dit moment al de toegangspoort voor informatie, kennis en hulp bij ongewenste zwangerschap en is telefonisch en online te bereiken. Wij bieden face to face en onlinehulp via “Zwanger wat nu”. Fiom is daarin het centrale informatiepunt van waaruit we de hulp op maat coördineren. Voor een keuzegesprek heeft Fiom de beschikking over een landelijk dekkend netwerk van gekwalificeerde professionals (GGD/Sense en stedelijke Fiom bureaus). 

Deze rol willen we versterken door hier ook een landelijk telefoonnummer aan te koppelen. We zijn in overleg met het ministerie van VWS en andere partijen uit het veld over hoe we de landelijke telefoonlijn het beste kunnen inrichten om zo de bereikbaarheid van informatie en hulp bij ongewenste zwangerschap verder te vergroten.