Jouw privacy bij Fiom onder de nieuwe wetgeving (AVG)

privacy-statement-fiom
30/05/2018 -
Categorie: Over Fiom

Vrijdag 25 mei trad de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Organisaties moeten precies documenteren welke persoonsgegevens ze in bezit hebben, wat ze hiermee doen en wat de bewaartermijn van deze gegevens is. Maar vóór deze wet was er al de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarin werden al heel veel zaken geregeld met betrekking tot het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens. Ook bij Fiom. Jouw privacy is en blijft bij ons goed geregeld.  

Fiom is al een klein jaar bezig om alles wat gaat over het verwerken van persoonsgegevens te inventariseren. En dit moet je breed interpreteren: van digitale dossiers tot ons cookiebeleid en van de datavelden in onze online modules tot de beveiliging van onze hardware. Wij vinden het belangrijk om hier heel secuur mee om te gaan   

Wat de AVG voor jou betekent

Fiom blijft uiterst voorzichtig met jouw persoonsgegevens omgaan. We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, het zoeken naar familie en het voeren van keuzehulpgesprekken. Hiervoor is en wordt nadrukkelijk jouw toestemming gevraagd. Fiom neemt op haar websites de nodige maatregelen om die toestemming duidelijk vast te leggen. Dat doen we door extra bevestiging te vragen als jij je voor bijvoorbeeld een module of nieuwsbrief aanmeldt.

Privacystatement en cookiestatement

Fiom beschermt jouw persoonsgegevens met meerdere maatregelen. We delen persoonsgegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming met derden. Wat we doen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens staat te lezen in het privacystatement van Fiom. Deze is naar aanleiding van de AVG aangescherpt. Fiom heeft ook een aangepast cookiestatement

Jouw rechten

De AVG heeft als belangrijkste doel het beschermen en verhelderen van de rechten van Europese burgers en individuen in Europa met betrekking tot gegevensbescherming. Daarom heb je een aantal specifieke rechten. Zoals het inzien, corrigeren of wissen van je persoonsgegevens. Heb je online persoonsgegevens ingevuld, dan kun je inloggen en de gegevens wijzigen. Voor gegevens die je niet zelf aan kunt passen, kun je een verzoek indienen. Hoe dat kan en wat je rechten zijn vind je terug in het privacystatement. 
Verzoeken en vragen over de privacy kun je per mail stellen aan privacywetgeving@fiom.onmicrosoft.com.