Inzage Nederlandse afstandsdossiers met terugwerkende kracht gratis voor geadopteerden

Gratis inzage afstandsdossiers
02/10/2019 -

Op 30 september 2019 heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) laten weten dat inzage in Nederlandse afstandsdossiers kosteloos zou moeten zijn voor geadopteerden. Geadopteerden die in het verleden kosten hebben gemaakt om het afstandsdossier in te zien of afstammingsgegevens uit het dossier te verkrijgen, kunnen het door hen betaalde bedrag terugvragen

In zijn toespraak, gehouden tijdens de Startconferentie 'Verdiepend onderzoek naar afstandsouders en afstandskinderen', geeft minister Dekker aan dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijdraagt aan de financiering van zowel inzage in afstandsdossiers als aan financiering voor zoekacties door Fiom. Deze bijdrage van het ministerie van VWS betekent dat inzage in Nederlandse afstandsdossiers gratis kan plaatsvinden. Voor zoekacties doelt de minister op de instellingssubsidie die Fiom reeds ontvangt. De eigen bijdrage voor nationale zoekacties (€ 85,-) blijft bestaan. 

Recht op afstammingsgegevens

Geadopteerden hebben niet zonder meer recht op inzage in het afstandsdossier. Het afstandsdossier is eigendom van de afstandsmoeder (de vrouw die afstand heeft gedaan van haar kind). Deze moet daarom toestemming voor de inzage geven. Het afstandsdossier bevat niet alleen informatie over de afstamming van het kind, maar ook weergaven van de gevoelens en overwegingen van de afstandsmoeder. Deze informatie is vaak zeer persoonlijk. 
Wanneer de afstandsmoeder geen toestemming geeft voor inzage, kan het kind doorgaans wel afstammingsgegevens uit het dossier ontvangen. Het recht op deze gegevens is niet absoluut: wanneer de afstandsmoeder zwaarwegende belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang dat het kind heeft op het verkrijgen van afstammingsgegevens, zal het kind geen afstammingsgegevens ontvangen. Meestal wegen de belangen van het afgestane kind zwaarder dan de belangen van de moeder, waardoor het niet verkrijgen van afstammingsgegevens slechts zeer sporadisch voor komt. 

Terugbetaling gemaakte kosten voor dossierinzage

Heb jij een afstandsdossier ingezien bij Fiom? Dan kun je via het formulier op de website van Fiom het door jou betaalde bedrag terugvragen. Je wordt hierbij verzocht bewijs van jouw betaling bij te voegen, bijvoorbeeld de nota die je van Fiom hebt ontvangen of een weergave van jouw overboeking. 
Heb jij een afstandsdossier ingezien bij een andere instantie? Dan kun je contact met de betreffende instantie opnemen. Het ministerie van VWS zal in contact treden met instanties die afstandsdossiers beheren. 

Meer lezen