Internationaal onderzoek naar zoektocht donorkinderen en donoren

07/12/2015 -

Fiom heeft meegewerkt aan een internationaal onderzoek waarbij de bestaande internationale modellen om contact mogelijk te maken tussen donoren en donorkinderen in kaart zijn gebracht. De verschillende werkwijzen zijn hierbij beschreven en vergeleken.

Er komt steeds meer erkenning voor donorkinderen die op zoek willen gaan naar hun donor. Vragen over bijvoorbeeld karaktereigenschappen en medische achtergrond spelen vaak een rol bij de wens van donorkinderen om hun donor te ontmoeten. Ook hebben veel donoren de wens om hun donorkinderen ontmoeten.

Omdat er niet veel bekend was over de mogelijkheden die er wereldwijd zijn om zoekende donorkinderen en donoren van informatie te voorzien, is er een onderzoek gestart om het aanbod aan mogelijkheden in kaart te brengen. Uit dit onderzoek blijkt nu dat er vier verschillende manieren zijn voor donorkinderen om hun donor te zoeken. Een van die manieren is middels een DNA-databank.

Het onderzoek heeft tot doel een bredere discussie aan te gaan. Wat is de beste manier waarop aan de behoeften van mensen die informatie en contact zoeken kan worden voldaan? Wat zijn de implicaties van de manier waarop vruchtbaarheidsbehandelingen en eicel- of zaaddonaties op dit moment worden uitgevoerd? En wat zijn de behoeften voor toekomstig onderzoek?

Het onderzoeksartikel is opgenomen in de kenniscollectie.