Interlandelijk geadopteerden nemen heft in eigen hand

interlandelijk geadopteerden nemen heft in eigen hand
10/10/2017 -

In hun zoektocht naar biologische familie, en naar informatie over hun afstamming, waren geadopteerden tot voor kort aangewezen op de dossiers en registers over hun adoptie. Geadopteerden van UAI, Sri Lanka DNA, Shapla en Plan Angel kwamen afgelopen weekend uitgebreid aan het woord in interviews in de Volkskrant en in het programma de Nieuwe Maan. Steeds meer van hen zoeken, succesvol, naar biologische familie via internationale DNA-databanken. 

Twee ZEMBLA-uitzendingen over misstanden rond adoptie in Sri Lanka en Bangladesh zorgden eerder dit jaar voor veel beroering. Het confronteerde veel geadopteerden (opnieuw) met de leemtes in hun eigen afstammingsverhaal en met de vraag of hun eigen informatie wel klopt.

Verwantschapsonderzoek

Met name als identiteitspapieren en gegevens van de biologische ouders niet blijken te kloppen, bieden internationale  DNA-databanken nieuwe hoop op contact met verwanten. In toenemende mate zijn interlandelijk geadopteerden geïnteresseerd in manieren om via DNA hun verwanten op het spoor te komen. De internationale genealogische databanken bieden hen nieuwe mogelijkheden om actief op zoek te gaan. 

Recht op afstammingsgegevens

Het recht van mensen op informatie over hun afstamming is één van de uitgangspunten van Fiom. In dat kader begeleiden we geadopteerden in hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. Het toegang hebben tot de informatie in dossiers is hierbij van belang.  Evenals zorgvuldig beheer van  dossiers en het aanhouden van een bewaartermijn van 100 jaar.
Bij de begeleiding van interlandelijk geadopteerden in hun zoektocht naar biologische familie, loopt Fiom echter regelmatig aan tegen onjuiste informatie uit herkomstlanden. Of de overige gegevens in het dossier dan wel correct zijn, is voor Fiom haast nooit na te gaan. Het eerste aanknopingspunt in een zoekactie is meestal het adres van destijds. Als dat niet klopt, is het erg moeilijk om toch familie te vinden.

Dossierinzage

Sinds enkele jaren verleent Fiom inzage in het adoptie archief van voormalige vergunninghouders, zoals onder andere stichting Flash en stichting Afrika. Op verzoek van het ministerie van Justitie begeleiden we de inzage in deze dossiers door de betrokken geadopteerden. De dossiers zijn centraal opgeslagen en Fiom is gemachtigd om ze op te vragen. De opgevraagde Flash-dossiers blijken slechts weinig of onjuiste informatie te bevatten. Toch worden de kosten voor de werkzaamheden ook nu doorberekend aan de cliënt.

Een serieus gebaar maken 

Geadopteerden vinden het niet terecht dat ze moeten betalen voor het inzien van de eigen informatie. Temeer nu er sprake is van misstanden in het verleden. Het gaat niet meer om incidenten, er blijken structureel fouten te zijn gemaakt. Eerdere signalen zijn in feite genegeerd door de overheid. Dat er slechts summiere en vaak onjuiste informatie te vinden is in dossiers is een pijnlijke constatering.
Fiom vindt, net als de geadopteerden, dat het van belang is om te komen tot kosteloze inzage door geadopteerden in hun dossier. Het is een erkenning van hun recht om te weten wie je bent en van wie je afstamt. 
Of, zoals emeritus hoogleraar Adoptie Hoksbergen in het programma de Nieuwe Maan het verwoordt: 'Ik denk dat het niet zoveel zin heeft om naar verantwoordelijkheden van 30-40 jaar geleden te zoeken. Maar veel meer naar hoe we nu de zaken kunnen verbeteren voor de mensen die het betreft. …. De overheid zou een serieus gebaar moeten maken. Dat zou de overheid kunnen doen.’ 

Meer weten

•    Dna-databanken helpen adoptiekinderen in speurtocht naar ouders
•    Nieuwe Maan uitzending
•    Fiom | Zoeken naar familie