Inschrijving Drieluik Seminar ‘Wie is de donor?!’ geopend

Drieluik Seminar Wie is de donor

Het thema donorverwantschap staat dit jaar in het middelpunt van de belangstelling. De ontwikkelingen rondom de voormalige spermakliniek Bijdorp, het gebruik van buitenlands donorsperma, de zoektocht van donorkinderen naar hun donor en de oproep van minister Schippers aan donoren om zich bekend te maken. Hoog tijd voor Fiom om het Drieluik Seminar ‘Wie is de donor?!’ te organiseren. Tijdens drie middagen belichten we donorverwantschap vanuit verschillende invalshoeken.

Inspirerende sprekers, ervaringsverhalen en discussies behandelen het thema vanuit de diverse perspectieven. Er is aandacht voor spermadonatie, openheid over afstamming en matchen via DNA. Wij nodigen je van harte uit de seminars bij te wonen.

Seminar 1: Spermadonatie, een veld in beweging

Tijdens het eerste seminar, dat plaatsvindt op maandag 27 november, gaan we in op de rol en positie van spermadonoren. Wat is er de afgelopen jaren veranderd in hun positie ten opzichte van de klinieken en de kinderen? Welke uitwerking heeft de invoering van de donorwet (2004) op de mannen die destijds anoniem gedoneerd hebben? En wat is er nodig op het gebied van voorlichting, hulp en counseling?

Afwegingen op de werkvloer

Tijdens dit eerste seminar komen Monique Mochtar (gynaecoloog, voorzitter SIG Gameetdonatie NVOG), Marja Visser (counselor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde, AMC), Fred Gundlach (gespecialiseerd hulpverlener, Fiom) én donoren aan het woord. Door kennis en ervaringen te delen, wordt duidelijk welke afwegingen op de werkvloer spelen. Ook wordt een blik op de toekomst geworpen: hoe kan de opgedane kennis bijdragen aan verdere ontwikkelingen? Uiteraard wordt het publiek uitgenodigd vragen te stellen en mee te denken.

Voor wie

Het Drieluik Seminar richt zich op professionals zoals artsen, medisch maatschappelijk werkers en counselors werkzaam in klinische embryologie, hulpverlening, jeugdzorg, welzijn, rechtspraak, kenniscentra, ethiek, politiek, belangenbehartiging en onderzoek. Ook belangstellenden, werkzaam op gebieden met raakvlakken, zoals adoptie en afstammingsvragen kunnen zich inschrijven.

Bekijk het programma en schrijf je in voor het seminar op onze website. Het eerste seminar vindt plaats op 27 november van 12.30 tot 17 uur in Seats2Meet Amersfoort. De kosten voor deelname bedragen 125 euro per seminar. Wil je alle drie de seminars bezoeken, dan betaal je 300 euro.

Meer weten

Drieluik Seminar ‘Wie is de donor?!’
Fiom KID-DNA Databank