Inschrijving derde seminar van Drieluik ‘Wie is de donor?!’ nog open

Seminar 3 Fiom DNA zoeken en matchen

Seminar 3 DNA: zoeken en matchen

DNA is de afkorting van ‘Deoxyribo Nucleic Acid’, het materiaal waarin de erfelijke informatie van een mens is vastgelegd. Tijdens dit derde seminar voor professionals wordt uitgelegd wat DNA is, welke snelle ontwikkelingen er zijn op het gebied van verwantschapsonderzoek en wat de mogelijkheden zijn bij het zoeken naar de donor en overige verwanten. Wat zijn kansen, welke valkuilen spelen er mogelijk? En, waarom is het contact tussen donorkinderen van dezelfde donor belangrijk voor de betrokkenen? Hoe gaat dat, zo’n ontmoeting en daarna?

Vanaf 1948 tot de invoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in 2004 zijn er ongeveer 40.000 kinderen verwekt via kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). De donoren waren vaak anoniem waardoor er voor de kinderen nauwelijks tot geen afstammingsinformatie beschikbaar is. Voor donorkinderen met vragen over hun afstamming kan DNA uitkomst bieden.

Uitdagingen

Ellen Giepmans, directeur-bestuurder van Fiom, zal een korte toelichting geven op de Fiom KID-DNA Databank. Deze databank werd, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in 2010 opgericht met als doel donorkinderen van voor 2004 – en hun anonieme donoren – met elkaar in contact te brengen. De ontwikkelingen met betrekking tot DNA-matching gaan snel. Zo is de opkomst van internationale DNA-databanken ook van invloed op het Fiom-werk. Ellen Giepmans licht toe voor welke nieuwe uitdagingen Fiom nu staat en wat toekomstige aandachtspunten zijn.

Verwantschap

Prof. dr. Peter de Knijff is hoogleraar populatie- en evolutiegenetica in het Leids Universitair Medisch Centrum. In zijn presentatie geeft hij uitleg over DNA-technieken die beschikbaar zijn voor het vaststellen van verwantschap. Welke techniek toegepast wordt, is afhankelijk van de verwantschap die gezocht wordt en de beschikbare personen. Hij gaat hierbij in op de verschillen tussen het soort  verwantschapsanalyse dat het CWZ gebruikt voor de Fiom KID-DNA Databank en de technieken die de internationale, commerciële databanken gebruiken.

Sleutel

Emi Stikkelman vond via een Amerikaanse DNA-databank en veel speurwerk haar biologische donorvader. In haar presentatie zal ze ingaan op hoe DNA de sleutel vormde in die zoektocht. Ook vertelt ze over de stichting Donor Detectives die ze oprichtte naar aanleiding hiervan.
Fiom-hulpverlener Fred Gundlach gaat in op de afgelopen periode waarin er binnen Fiom meerdere groepsmatches waren van tien tot soms wel dertig donorkinderen. De donor is in zo’n geval niet bekend. Hoe ga je om met de verschillende belangen binnen een groep? En welk proces doorlopen deze donorkinderen voorafgaand aan en ook na zo’n ontmoeting?

Toekomstblik

Wil je ook geïnformeerd worden over ontwikkelingen rond donorconceptie waar je in jouw werk mee te maken hebt? En wil je samen met ons een blik werpen op de toekomst en de opgedane kennis gebruiken voor je verdere visie-, werk- en beleidsontwikkeling? Je bent van harte welkom.
De aanmeldingen lopen binnen en het aantal plaatsen is beperkt. Wees er dus snel bij. Je kunt je tot maandag 16 april a.s. inschrijven voor dit seminar.

Meer informatie

Inschrijven Seminar 3: DNA: zoeken en matchen
KID-DNA Databank
Kenniscollectie KID-DNA