Initiatiefwetsvoorstel GroenLinks en PvdA: abortuspil bij de huisarts

Een Vandaag abortuspil
21/02/2018 -

De abortuspil moet voortaan ook bij de huisarts beschikbaar zijn. Met dit eigen initiatiefwetsvoorstel komen GroenLinks en de PvdA, zo laten ze aan EenVandaag weten. Ook huisartsen scharen zich achter het plan. Het nieuwe wetsvoorstel opent de dialoog over de toegankelijkheid van zorg aan ongewenst zwangere vrouwen die voor een abortus kiezen. Fiom vindt het goed dat dit gesprek gevoerd wordt zodat ongewenst zwangere vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken. Daar ligt de basis voor verdere hulp, ongeacht welke keuze gemaakt wordt. 

"Het is belangrijk om bij zo'n beladen onderwerp bij de huisarts terecht te kunnen", aldus Corinne Ellemeet (GroenLinks) bij EenVandaag. Samen met Sharon Dijksma van de PvdA diende ze het wetsvoorstel in. Dijksma: "Vrouwen hebben het recht een ongewenste zwangerschap af te kunnen breken."

Zelf verstrekken

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is ook enthousiast over het wetsvoorstel van de beide partijen. "We zouden de abortuspil graag zelf willen verstrekken", aldus huisarts Peter Leusink, die tevens lid is van de expertgroep Seksuele Gezondheid van het NHG. Het onderwerp ligt, vanwege de samenstelling van het huidige kabinet, gevoelig en is al eerder door oud-minister Schippers naar voren gebracht. Uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt verreweg het grootste deel van de kiezers (63%) voor het plan te zijn. 

Weloverwogen keuze

Iedere ongewenst zwangere vrouw in Nederland kan een vrije, weloverwogen keuze maken om haar zwangerschap al dan niet uit te dragen en krijgt daarbij de ondersteuning die ze nodig heeft. Hoe zo’n besluit genomen wordt, is voor iedereen anders. Fiom helpt bij het nemen van een beslissing.

Meer informatie

Initiatiefwet GroenLinks en PvdA (EenVandaag)
'Laat ook de huisarts de abortuspil verstrekken' (Opiniepanel EenVandaag) 
Tekst initiatiefwet (pagina PvdA)
Zwanger, wat nu?