Ingezonden brief NRC Handelsblad - Vondelingenkamer

28/08/2014 -
Categorie: Vondelingen

Deze week verscheen het nieuws dat in september twee vondelingenkamers open gaan, waar moeders anoniem hun kind kunnen achterlaten. Er is veel te doen om het initiatief. De Raad voor de Kinderbescherming en staatssecretaris Teeven zijn tegen de kamers. Het anoniem achterlaten van kinderen is strafbaar. Ook de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming liet zich afkeurend uit. De publieke reacties zijn positiever ‘Liever een baby achterlaten in een warm bed, dan op een koud bankje buiten’.

Een begrijpelijke reactie, maar weten deze mensen van de reeds bestaande mogelijkheden? Er is hulp voor zwangere vrouwen in nood, ook in situaties van seksueel misbruik en eerwraak. In Nederland is het mogelijk om onder geheimhouding te bevallen, waarna de vrouw het kind kan afstaan ter adoptie of tijdelijk in een pleeggezin kan plaatsen. Gemiddeld 80 vrouwen melden zich per jaar in paniek bij Fiom, waarvan uiteindelijk 20 vrouwen besluiten afstand te doen.

Waarom zou je bevorderen dat kinderen anoniem worden achtergelaten? Iets wat strafbaar is, waarbij je het kind het recht op afstammingsgegevens ontneemt, de vrouw de medische (en andere) zorg ontneemt en ook de rechten van de biologische vader teniet doet? En iedereen kan een baby in de vondelingenkamer leggen, met of zonder instemming van de moeder!

De oplossing ligt in het investeren in bekendheid van bestaande mogelijkheden van hulp. Het is belangrijk dat de moeder al vroeg in haar zwangerschap professionele hulp krijgt. Zo kan worden voorkomen dat zij in een panieksituatie terecht komt en haar kind te vondeling legt’.

Rineke van Kessel, directeur/bestuurder Fiom