Van hulpverlenen naar kennis delen

Fiom draagt hulpverlening over aan lokale professionals
29/09/2017 -

Fiom vindt het van essentieel belang dat je bij een ongewenste of ongeplande zwangerschap de vrijheid hebt om een weloverwogen keuze te maken. Zo is de face to face hulpverlening gedecentraliseerd en is hiervoor een samenwerkingsrelatie aangegaan met de Centra voor seksuele gezondheid van de GGD. ZIj worden getraind door Fiom specialisten. Fiom is dus meer kennisdeler geworden. Wel is Fiom nog steeds toegangspoort en eerste aanspreekpunt en zorgt zij dat cliënten bij de juiste hulpverlener in de regio terecht komen.

Online hulpverlening

De nieuwe rol van hulpverlener naar kennisdeler vroeg ook om een omslag bij de eigen Fiom medewerkers. Hun dagelijkse werkzaamheden veranderden. Zo is een deel van de hulpverleners bijvoorbeeld opgeleid tot trainer. Toch blijft Fiom voor een deel wel zelf als hulpverlener actief. Jokelien Miedema: ‘We hebben online hulpverlening ontwikkeld om zo de druk op de regio’s te verminderen en tegemoet te komen aan de wensen van de doelgroep. Op www.zwangerwatnu.nl kunnen mensen informatie vinden, oefeningen doen die hen helpen bij het maken van een keuze en online contact hebben met een hulpverlener. Daarnaast blijft Fiom verantwoordelijk voor de begeleiding van vrouwen die twintig weken of langer zwanger zijn en een voornemen tot afstand hebben. Die begeleiding is te specifiek om over te dragen.’ 

Lees het hele interview met Jokelien Miedema

Lees het uitgebreide artikel over de transitie

Meer weten

Fiom gaat samenwerken met GGD Sense, nieuwsarchief juni 2016
Zwanger, wat nu? 
Kenniscollectie Ongewenste Zwangerschap