Hulp bij een ongewenste zwangerschap

25/02/2021 -

Dit weekend kwam het schokkende nieuws dat er een baby was gevonden in een vuilcontainer. De baby heeft dit overleefd. Het is verdrietig dat iemand geen andere optie ziet dan het kind achter te laten in een container. In een situatie als deze speelt stress en shock een grote rol bij degene die het kind achter laat: de moeder, haar partner of een bekende.  

Er is hulp

In Nederland is er veel hulp mogelijk voor vrouwen (en hun partner) die ongewenst zwanger zijn, ook in een noodsituatie. Fiom beheert het landelijke informatiepunt onbedoelde zwangerschap dat 24/7 bereikbaar is via 0800-6160 of chat. 

Late ontdekking zwangerschap 

Een geheime zwangerschap of pas ontdekken dat je zwanger bent bij de bevalling zorgt voor ontzettend veel stress. Het is een traumatische ervaring waarbij de vrouw geen andere uitweg ziet. Van vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en afstand ter adoptie overwegen, komt 10% er pas bij de bevalling achter dat ze zwanger is. (LATAR 2019

Onder pseudoniem/ anoniem bevallen  

Fiom werkt er samen met partners in het veld aan om het mogelijk te maken dat vrouwen onder pseudoniem of anoniem kunnen bevallen. Daarmee blijven de gegevens van de moeder geheim maar heeft het kind later wel toegang tot zijn of haar afstammingsgegevens. Dit kan de drempel verlagen voor vrouwen om hulp te zoeken en op veilige wijze te bevallen zonder een kind te vondeling te hoeven leggen.  

Protocol bij vondeling  

In geval van een kind dat te vondeling is achter gelaten speelt de Politie in eerste instantie een grote rol. Fiom heeft in samenwerking met de Politie een brochure ontwikkeld voor politieagenten die een baby vinden. In het geval van de gevonden baby in Amsterdam, heeft Fiom deze informatie gedeeld met Politie Amsterdam en Veilig Thuis.   

Ben jij onbedoeld zwanger en zoek je informatie of hulp? Bel 0800-6160 of kijk op onbedoeldzwanger.info.