Hulp en advies in 2013

25/10/2012 -
Categorie: Wetgeving, Over Fiom

2013: een keerpunt voor Fiom. In verband met een gewijzigde opdracht van het ministerie van VWS gaat Fiom de omslag maken van hulpverleningsorganisatie naar kennisorganisatie met een beperkte uitvoeringstaak.

In de afgelopen 80 jaar heeft Fiom een schat aan kennis opgebouwd op het terrein van onbedoelde zwangerschap en afstammingsvragen.
Deze kennis gaan we delen en beter toegankelijk maken voor (potentiële) cliënten, organisaties en instellingen in de sociale sector, politiek en overheden. Verdere digitalisering zal hier een belangrijk deel van uitmaken. We blijven een landelijke organisatie met een beperkt hulpaanbod dat hieronder wordt toegelicht.  

Hulp bij besluitvorming bij onbedoelde zwangerschap Fiom blijft de landelijke organisatie voor hulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit gaan we op de volgende manier invullen: 
•  Onze maatschappelijk werkers bieden hulp via chat, e-mail en face to face hulp op locaties in het land.
•  Eind volgend jaar komt een digitaal programma beschikbaar voor hulp bij besluitvorming.
•  Fiom biedt haar scholing en coaching van maatschappelijk werkers die deze keuzehulp willen gaan aanbieden zodat een landelijk netwerk aan hulpverleners kan ontstaan.
 

Voornemen tot afstand ter adoptie Fiom blijft de vrouwen met een voornemen tot afstand ter adoptie begeleiden in de vorm van keuzehulp en begeleiding bij de afstandsprocedure.
Fiom is de samenwerkingspartner voor de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in het kader van het protocol Afstand ter Adoptie.
 

Online begeleiding bij abortusverwerking Via de website Abortusverwerking.nl biedt Fiom online begeleiding aan vrouwen vanaf 16 jaar die psychosociale klachten hebben naar aanleiding van een abortus. Ook is hier informatie te vinden over abortus.
 

Zoeken naar biologische familie Fiom biedt hulp bij zoekacties in binnen- en buitenland. Medio maart 2013 gaat de website zoekennaarfamilie.nl online. Dan start ook de nieuwe zoekprocedure die voor een belangrijk deel digitaal plaatsvindt.
Het Fiom-KID-register met de daaraan gekoppelde DNA-databank is uniek in Nederland. Deze blijft bestaan. De psychosociale begeleiding bij de ontmoetingen die uit de matches voortkomen, wordt voortgezet evenals die bij matches in het kader van de wet Donorgegevens kunstmatige bevruchting.
 

International Social Service Fiom maakt deel uit van ISS: een internationaal netwerk met een eigen kennis- en expertisecentrum. ISS is speciaal toegelegd op grensoverschrijdend welzijnswerk. Het netwerk vertegenwoordigt meer dan honderd landen.
 

Hulpverleningsinstellingen en welzijnsorganisaties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, instellingen voor jeugdbescherming, vluchtelingenwerk en anderen kunnen voor hulp aan hun (minderjarige) protegés ISS inschakelen.
 

Advocaten, andere rechtshulpverleners en rechterlijke colleges kunnen voor mensen die verwikkeld zijn in grensoverschrijdende sociaal-juridische problemen een beroep op ISS doen. De specifieke hulpverlening die het ISS-netwerk voor deze doelgroep biedt, vindt u op www.issnetherlands.nl.
 

Voor zoekacties naar familieleden tot in de tweede graad die in het buitenland verblijven, wordt door Fiom het ISS-netwerk ingeschakeld.
 

Expertiseoverdracht Fiom biedt haar kennis aan. Zij doet dit ook op gebieden waarop geen hulp meer wordt verleend:
• Zwangerschapsverlies
• Ongewenste kinderloosheid
• Tienerouders
• Geadopteerden (met uitzondering van zoekacties)
• Adoptieouders.
 

Fiom gaat verder Kijk voor hulp en volg de ontwikkelingen op onze websites:  fiom.nl,  tienermoeders.nl, abortusverwerking.nl, geadopteerdonline.nl en issnetherlands.nl.

In april gaat zoekennaarfamilie.nl en in het najaar gaat afstandsmoeders.nl online. U kunt ons bereiken via chat en e-mail. Ons landelijk nummer is: 088 – 126 49 00.