Hoe hebben onze buurlanden afstand ter adoptie geregeld?

afstand ter adoptie landenvergelijking
22/09/2017 -

Frankrijk, Vlaams-België, Duitsland, Engeland en Nederland

Fiom heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar het beleid rondom afstand ter adoptie in de ons omringende landen. Ook de stand van zaken rond anoniem bevallen en vondelingen is daarin meegenomen. Het onderzoek betrof Frankrijk, België, Duitsland en Engeland. ‘We kunnen vanuit voortschrijdend inzicht reflecteren op wat we anders hadden kunnen doen, maar op deze manier kunnen we ook proactief ons beleid tegen het licht houden en er van leren’, aldus Astrid Werdmuller, senior specialist beleid bij Fiom. 

Het inventariserend onderzoek laat zien hoe (enkele) andere landen hun beleid rondom afstand ter adoptie hebben geregeld. De analyse geeft een uitgebreid beeld van beleid en praktijk in de ons omringende landen en vult bestaande kennis aan. 

Plaatsing aspirant-adoptieouders

Een aantal zaken uit de inventarisatie zijn opvallend te noemen. Zo wordt in ons buurland België de baby bij een voornemen tot afstand ter adoptie vaak meteen na de geboorte bij de aspirant-adoptieouders geplaatst. Ook in Duitsland en Engeland is hier sprake van, zij het in mindere mate. In Nederland is dat niet het geval. Hier gaat het kind in principe na de geboorte eerst voor een periode van drie maanden naar een gastgezin. De huidige procedure wordt momenteel in ons land door de betrokken instanties onder de loep genomen.  

Nature/nurture

Ook de verschillen tussen Frankrijk en de andere landen zijn groot te noemen. ‘Frankrijk kent hele andere opvattingen op het gebied van adoptie. Zo bestaat daar de overtuiging dat sociale banden sterker zijn dan bloedbanden’, aldus Werdmuller. ‘Het niet kennen van de familiebanden levert volgens de gangbare opvatting geen schade op aan kinderen. Je kunt er dan ook in ieder ziekenhuis anoniem of onder pseudoniem bevallen.’ 

In één oogopslag 

In deze tabel kun je in één oogopslag duidelijk zien hoe de landen overeenkomen maar ook waarin ze van elkaar verschillen. Ter informatie is ook Nederland in deze tabel opgenomen. Wil je meer weten? Kijk dan naar de informatie over de verschillende landen: Frankrijk, Vlaams- België, Duitsland en Engeland.

Contact

Het onderzoek is uitgevoerd door Judith IJzereef, studente Universiteit Utrecht (master Arbeid, Zorg en Participatie), in samenwerking met Fiom onder begeleiding van Astrid Werdmuller.
Alle documenten zijn te vinden in onze Kenniscollectie. Mocht je vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van dit document, dan kun je contact opnemen met Astrid Werdmuller. 

Meer weten

Kenniscollectie Afstand ter adoptie
Kenniscollectie Vondelingen