Gratis spiraaltje na abortus is een goed begin! 

Herhaalde onbedoelde zwangerschap
10/12/2019 -

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 vrouwen in een abortuskliniek de mogelijkheid krijgen om direct bij de behandeling gratis een spiraaltje te laten plaatsen. Jaarlijks worden er zo’n 30.000 abortussen uitgevoerd. Voor ongeveer een derde, zo’n 10.000 vrouwen, is dit niet de eerste keer. Dit aantal is al jaren stabiel. Het terugdringen van het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen is door het huidige kabinet op de politieke agenda gezet. 

In eerste instantie wordt hiermee gericht op een kwetsbare groep vrouwen die kampen met een verslaving of psychische problematiek of die om wat voor reden dan ook niet zelf kunnen zorgen voor goede anticonceptie. Er wordt niet vastgelegd welke vrouwen wel en niet van de mogelijkheid om gratis een spiraaltje te laten plaatsen in de abortuskliniek gebruik mogen maken. De abortusklinieken krijgen de ruimte geboden om hier zelf een inschatting voor te maken. Luister naar de toelichting van De Jonge in het NOS Radio 1 Journaal.

Uit onderzoek naar vrouwen die vaker een abortus hebben ondergaan blijkt dat ongeveer de helft van de vrouwen herhaaldelijk ongewenst zwanger is geraakt doordat zij (meestal) geen of op een verkeerde wijze anticonceptie gebruikten. Na een herhaalde abortus hebben vrouwen de intentie langer werkende anticonceptiemethode te gaan gebruiken. Het gratis aanbieden van een spiraaltje biedt de mogelijkheid om die intentie ook direct op te volgen, en het neemt de eventuele financiële drempel weg. Fiom vindt het belangrijk dat vrouwen de vrijheid hebben om te kiezen voor een anticonceptiemethode die bij hun lijf en levensstijl past, of dat nu een spiraal, de pil, prikpil, een implantaat of sterilisatie is. In deze keuze zou geld geen rol moeten spelen. 

Anticonceptie sluit onbedoelde zwangerschap niet uit

Bij een kwart van de vrouwen die een herhaalde abortus ondergaat heeft de gebruikte anticonceptie ondanks correct gebruik gefaald.  Anticonceptiegebruik is enorm belangrijk om zwangerschap te voorkomen. Geen enkel anticonceptiemiddel is echter 100% betrouwbaar, ook niet bij perfect gebruik. Het is een misvatting om te denken dat alleen onoplettende vrouwen herhaaldelijk te maken krijgen met een ongewenste zwangerschap. Omdat er nog steeds veel vooroordelen rondom onbedoelde zwangerschap zijn is het voor veel vrouwen lastig om erover te praten. Fiom maakt dit graag bespreekbaar en wil met de campagne ‘1 op de 5 vrouwen raakt onbedoeld zwanger’ bewustwording creëren zodat vrouwen open kunnen zijn over hun onbedoelde zwangerschap en er meer begrip is vanuit de samenleving.