Gratis inzage in adoptiedossiers voor buitenlands geadopteerden

gratis dossierinzage geadopteerden
11/01/2018 -

Buitenlands geadopteerden kunnen hun adoptiedossier op korte termijn gratis inzien. Dat liet minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week weten. Fiom is verheugd dit bericht van het ministerie te vernemen. Naast andere organisaties, heeft Fiom zich de laatste maanden hard gemaakt voor deze kosteloze inzage. De beslissing van het ministerie zorgt voor meer gelijkheid tussen verschillende groepen geadopteerden.

Het betreft dossiers van inmiddels opgeheven vergunninghouders (organisaties die bemiddelden bij interlandelijke adoptie) waarvoor het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is. Het gaat hier om documenten van Stichting Flash, Stichting Afrika en dossiers van de SBA (Stichting Bemiddeling Adopties). Deze laatste Stichting is in juni 1989 opgeheven. 

Aanvragers

Zoals minister Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer heeft aangegeven, zal het ministerie op korte termijn zorgdragen voor kosteloze inzage. Het ministerie en Fiom gaan hierover nadere afspraken maken. Geadopteerden die hun dossier willen inzien, kunnen zich bij Fiom melden.

Gelijkheid

Eerder heeft Fiom besloten dat de dossiers van Fiom/ISS (dossiers van (oud-)cliënten van Fiom en de International Social Service Nederland) vanaf 1 januari 2018 kosteloos ingezien kunnen worden. Deze beslissing van minister Dekker zorgt voor meer gelijkheid tussen verschillende groepen geadopteerden. Fiom blijft zich inzetten voor kosteloze inzage van dossiers die afstammingsgegevens (kunnen) bevatten omdat we vinden dat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. 

Fiom heeft de huidige vergunninghouders aangeboden ook voor hun dossiers de inzages te begeleiden en het praktische beheer over de dossiers te voeren. Op deze manier kan de inzage in elk adoptiedossier op dezelfde manier plaatsvinden en is er, daarnaast, een centrale (onafhankelijke) organisatie die voor elke geadopteerde gemakkelijk te vinden is, wat toegang tot (eventuele) afstammingsgegevens vergemakkelijkt.

Meer weten