Gratis inschrijving donorkinderen

Gratis inschrijving donorkinderen december 2018
04/12/2018 -

De Tweede Kamer heeft besloten dat donorkinderen zich vanaf vandaag gratis mogen inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Het amendement dat de vergoeding mogelijk maakt werd tijdens de begrotingsbehandeling van VWS in oktober door Dik-Faber ingediend. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het amendement. Ook donorkinderen die zich eerder hebben aangemeld kunnen hun inschrijfgeld terugkrijgen.  

Recht om te weten  

Ellen Giepmans, directeur bestuurder Fiom: ‘Fiom is echt blij dat het ministerie deze stap heeft gezet en dat naast donoren ook donorkinderen zich vanaf vandaag gratis kunnen inschrijven. Donorkinderen kunnen niks aan deze situatie doen. Ze hebben het recht om te weten van wie ze afstammen.’ 

Tot nu toe 

Tot nu toe betaalden donorkinderen 250 euro voor hun inschrijving in de KID-DNA Databank. Deze inschrijfkosten zijn voor de opslag en het bewerken en analyseren van het DNA-profiel in het klinisch laboratorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Het ministerie van VWS subsidieert ook de dienstverlening van Fiom. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden voor donorkinderen en donoren. Eerder heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al besloten om het inschrijfgeld van donoren, die vóór 1 juni 2004 doneerden, te vergoeden. Mede hierdoor hebben meer dan 550 donoren zich inmiddels ingeschreven in de KID-DNA Databank.  

Verwachting 

Sinds 2004 is het in Nederland niet meer mogelijk om anoniem sperma te donoren. Voor het ingaan van de donorwet zijn er naar schatting 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme donoren. Deze donorkinderen kunnen alleen afstammingsinformatie achterhalen door zich in te schrijven in een DNA-databank.  

We verwachten veel nieuwe inschrijvingen nu het zowel voor donoren als donorkinderen (verwekt vóór 1 juni 2004) gratis is, al zullen niet alle 40.000 donorkinderen zich direct inschrijven. Omdat niet iedereen weet dat hij of zij een donorkind is en niet iedereen de behoefte heeft om op zoek te gaan naar zijn of haar donor. Een garantie op een match tussen donor en donorkind is niet van tevoren te garanderen omdat niet alle donoren en donorkinderen ingeschreven staan in de Fiom KID-DNA Databank. Alleen als de donor ook ingeschreven staat, kunnen donorkind en donor gematcht worden. Via het profiel van de donor kun je ook gematcht worden aan andere donorkinderen.   

Op dit moment (t/m 30 november 2018) hebben bijna 1000 donorkinderen en ruim 550 donoren zich aangemeld voor de Fiom KID-DNA Databank. Inmiddels zijn 78 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 185 donorkinderen gematcht met hun donor en 335 donorkinderen gematcht met één of meerdere donorkinderen.  

Openheid 

Fiom vindt het fijn om te zien dat de overheid het belang van afstammingsinformatie inziet en hiernaar handelt. Het werk van verschillende organisaties en in het bijzonder Carla Dik-Faber hebben bijgedragen aan deze mooie stap om donorkinderen zich gratis te kunnen laten inschrijven. 

We weten inmiddels hoe essentieel het is om te weten van wie je afstamt. Ervaringen en verschillende onderzoeken bevestigen dit. Onbeantwoorde afstammingsvragen kunnen van invloed zijn op je identiteitsvorming. Hierdoor wordt tegenwoordig meer over verwantschap gesproken en zijn afstammingsvragen meer zichtbaar dan vroeger. Toch vinden sommige ouders het nog moeilijk om open te zijn tegen hun kinderen. Giepmans: “Hopelijk is de aandacht voor dit onderwerp voor ouders een aanleiding om kinderen die nog niet op de hoogte zijn van hun ontstaansgeschiedenis hierover vandaag nog te informeren.” 

Donorkinderen gratis inschrijven

Meer informatie