Gespreksgroep voor zoekers Fiom Amsterdam gaat van start

13/09/2013 -

De Zoekersgroep gaat weer van start !
Ben je op zoek naar je biologische ouder(s) of andere familieleden (eerste en tweede graad), dan kun je bij de Fiom Amsterdam terecht.

In Nederland leven ongeveer 45.000 mensen die zijn afgestaan ter adoptie. De helft hiervan is buiten Nederland geboren. Zij zijn opgevoed in een adoptiegezin en kennen hun biologische ouders, broers en zussen (meestal) niet.
Daarnaast zijn er zogenaamde vaderzoekers. Mensen die doorgaans door hun moeder (al dan niet alleen) zijn opgevoed en hun biologische vader niet kennen.
De Fiom bemiddelt, ondersteunt en begeleidt mensen bij zoekacties en het leggen van contact en het vervolg van de vaderzoekers en geadopteerden.

Begeleiding
Je kunt hierbij individueel worden begeleidt, maar ook in groepsverband, in onze zoekersgroep.
Het doel van deze groep is het zoekproces op gang te brengen, de voortgang te bespreken, aanvullende informatie te geven en met andere aanwezigen ervaringen uit te wisselen.
Per bijeenkomst wordt ook een thema behandeld. De groep is een doorlopende groep, dat wil zeggen dat je op ieder moment kunt starten. De bijeenkomsten vinden één maal in de twee weken plaats op dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in Amsterdam.

De eerste bijeenkomst is op 24 september 2013.

De groep wordt begeleid door Esther Somosa en Marjon Parson.

Geïnteresseerd?

Dan kun je je aanmelden bij Esther Somosa : 06-20809043 of e.somosa@altra.nl
Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.  Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.