Gerechtshof oordeelt: verregaande informatieplicht juridische ouders na illegale adoptie

Patrick Noordoven Fiom illegale adoptie
21/11/2018 -

Vorig jaar spande Patrick Noordoven een rechtszaak aan tegen zijn ‘adoptieouders’. Patrick is in 1980 illegaal geadopteerd uit Brazilië. Zijn ‘adoptieouders’ (hierna juridische ouders genoemd) hebben daarbij alle wet- en regelgeving rond adoptie omzeild en Patrick als hun biologisch eigen kind aangegeven bij de Braziliaanse en Nederlandse autoriteiten. Dit alles hebben zij lange tijd voor Patrick verzwegen. Het gerechtshof heeft nu geoordeeld dat Patrick’s juridische ouders hun informatieplicht hebben verzuimd en zij Patrick daarom een schadevergoeding dienen te betalen.

Zoektocht

In 2001 startte Patrick een zoektocht naar zijn biologische familie. Bij de start van zijn zoektocht vertelden zijn juridische ouders hem dat hij niet legaal geadopteerd is. Met dit uitgangspunt ging Patrick op zoek in Brazilië, waarbij hij steeds opnieuw verrast werd door wat hij ontrafelde. Jarenlang probeerde hij achter de daadwerkelijke gang van zaken rondom zijn ‘adoptie’ te komen. Van zijn juridische ouders kon hij hierin niets verwachten. Terwijl hij wist dat zij hem meer zouden kunnen vertellen. 

Rechtszaak

Vorig jaar kreeg Patrick op last van de rechtbank inzage in een mapje met documenten die zijn juridische ouders tijdens zijn jarenlange zoektocht voor hem verborgen hielden. De ouders gaven aan dat de informatie in deze documenten Patrick niet zou helpen bij het vinden van zijn biologische familie. Zij beargumenteerden tevens voor de rechter dat informatie over Patrick’s ontstaansgeschiedenis en adoptie niet van toevoegde waarde was. Een schadevergoeding voor de emotionele schade en de kosten die Patrick heeft gemaakt in zijn zoektocht naar informatie heeft de rechtbank destijds niet toegewezen. Het gerechtshof oordeelt in beroep anders: ‘Dat de juridische ouders deze informatie niet relevant vonden, betekent niet dat deze informatie niet belangrijk voor Noordoven kon zijn en is’, oordeelt zij. ‘Op de juridische ouders rustte een verregaande informatieplicht en zij hadden dan ook deze informatie uit eigen beweging met hem moeten delen. Hij had dan de hele gang van zaken rondom zijn geboorte en illegale adoptie zelf kunnen reconstrueren’. 

Informatieplicht

Met deze uitspraak erkent het gerechtshof, in navolging van de rechtbank, dat illegaal geadopteerden recht hebben op alle informatie over hun adoptie. Daarnaast oordeelt het hof dat ‘juist doordat de adoptie niet via de legale weg heeft plaatsgevonden het begrijpelijk en voorstelbaar is dat de zoektocht zich niet alleen zou beperken tot het achterhalen van de biologische familie, maar dat het kind dan ook precies wil weten hoe de overdracht aan de juridische ouders heeft plaatsgevonden en wie daarbij betrokken waren’. Het zijn aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling en identiteitsvorming. Wanneer niet aan deze informatieplicht wordt voldaan, erkent het hof dat grove schade aan het individu wordt berokkend.

Schadevergoeding

Het hof oordeelt hier specifiek in een zaak met betrekking tot illegale adoptie. Het feit dat de juridische ouders Patrick veel tijd en leed hadden kunnen besparen door uit eigen beweging alle informatie over de gang van zaken rondom zijn ‘adoptie’ en hun rol hierin aan hun zoon te overleggen, wordt de ouders kwalijk genomen. Patrick heeft voldoende aan kunnen tonen welke psychische (immateriële) schade hij door het handelen van zijn ouders heeft geleden. Het hof heeft hem daarom een vergoeding van deze immateriële schade toegewezen.

Recht op afstammingsinformatie

Deze uitspraak van het hof onderschrijft niet alleen het recht van eenieder om te weten van wie je afstamt, maar geeft ook aan dat kennis over je ontstaansgeschiedenis en aansluitende gebeurtenissen van even groot belang zijn.  

Fiom ziet dagelijks wat het gebrek aan afstammingsinformatie met mensen doet en probeert iedereen die met vragen leeft te helpen bij het vinden van antwoorden. Zo kun je via Fiom zoeken naar je biologische familie en kun je (gratis) jouw afstands- of adoptiedossier inzien. Ook heeft Fiom het Register Illegale Adoptie geopend, hierin kunnen in Nederland geboren kinderen en hun ouders zich inschrijven als zij weten of vermoeden dat er sprake is van een illegale opneming.